Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

OGŁOSZENIE o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Bielsko-Biała, dnia 02.12.2015r.

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja przetargowa, dotycząca sprzedaży:

- aparatu RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50”

- aparatu „Cobas Integra 800”

- procesora video, typ CV-160 „Olympus”

- respiratora PB 7200

postanowiła: licytację unieważnić (nie wpłynęła żadna oferta)

Bielsko-Biała, dnia 01.12.2015r.

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja przetargowa, dotycząca sprzedaży lasera okulistycznego VISULAS 532 postanowiła: licytację unieważnić (nie wpłynęła żadna oferta)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje pracownika do Sekcji Aparatury Medycznej

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie napraw i przeglądów aparatury medycznej

 

Wymagania:

 • min. wykształcenie średnie – pożądane wyższe elektroniczne, bądź pokrewne

 

Dodatkowe wymagania wobec kandydata preferowane przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i kreatywność w działaniu,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziane doświadczenie.

 

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę,
 • pracę na pełny etat.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 18 grudnia 2015r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – Sekcja Aparatury Medycznej”, na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Al. Armii Krajowej 101.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na rozmowę rekrutacyjną.

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

 

Ilość

(szt.)

Rok

produkcji

Cena

wywoławcza za 1 szt.

 

1.

aparat RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50

1

2000

18 000,00

2.

 aparat „Cobas Intergra 800”

1

2005

14 648,00

3.

 procesor video, typ CV-160 „Olympus”

1

2000

3 842,00

4.

 respirator PB 7200

1

1992

3 983,00


Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 02.12.2015r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji dostępny jest na stronie www.hospital.com.pl. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2015-11-27 11:512015-11-27 11:51

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

(szt.)

Rok

produkcji

Cena

wywoławcza za 1 szt.

 

 

1.

Laser okulistyczny VISULAS 532

1

1999

29 000,00


Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 01.12.2015r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji dostępny jest na stronie www.hospital.com.pl. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Bielsko-Biała, 19 listopada 2015 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 81/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na ww. konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

Centrum Medyczne MEDUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.  Gen. Stefana Grota – Roweckiego 6/2.

Zarządzenie nr   81 /2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 9 listopada 2015 roku

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zaproszenie na otwarte spotlkanie dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek


Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 66/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 23.09.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 16 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty: