Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego
 

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

(sztuk)

Rok produkcji

Cena wywoławcza za 1 sztukę

1.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

2

1996

488,00

2.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

1

1993

488,00

3.

Parownik środków wziewnych „Ohmeda” (Halotan)

1

1996

472,00

4.

Parownik środków wziewnych „Drager” Desfluran, elektryczny

1

1996

384,00

5.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Sevoluran

6

1996

540,00

6.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor , 2000 Isofluran

5

1996

496,00

 

Szczegółowy wykaz aparatury i sprzętu medycznego zawierających nazwę, typ, rok
produkcji, stopień zużycia i oszacowaną cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz.
od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 13.06.2016r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala
w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU
MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Bielsko-Biała, dnia 31.05.2016r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan
- parownik środków wziewnych „Ohmeda” ( Halotan)
- parownik środków wziewnych „Drager” Desfluran, elektryczny
- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Sevofluran
- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Isofluran

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Bielsko- Biała, dnia 02.06.2016r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 53/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 19.05.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Miłosz Gromelski

 

43-300 Bielsko Biała

ul. Listopadowa 93

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Maciej Gabryel Indywidualna Praktyka Lekarska

 

43-100 Tychy

ul. Rolna 50

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Indywidualna Praktyka Lekarska Damian Kocur

 

40-169 Katowice

ul. Wierzbowa 26/19

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurochirurgii

Wojciech Ślusarczyk Specjalistyczna Praktyka Neurochirurgiczna

 

 43-100 Tychy ul. Reymonta 21/36

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurochirurgii

Indywidualna praktyka lekarska lekarz med. Anna Antonowicz-Olewicz

 

41-400 Mysłowice,

ul. Armii Krajowej 42B/26

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurochirurgii

 

Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku Białej
Ryszard Batycki

Bielsko - Biała, dnia 17.05.2016r.

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

(sztuk)

Rok produkcji

Cena wywoławcza za 1 sztukę

1.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

2

1996

976,00

2.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

1

1993

976,00

3.

Parownik środków wziewnych „Ohmeda” (Halotan)

1

1996

944,00

4.

Parownik środków wziewnych „Drager” Desfluran, elektryczny

1

1996

768,00

5.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Sevoluran

6

1996

1 080,00

6.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor , 2000 Isofluran

5

1996

992,00

Bielsko-Biała, dnia 16.05.2016r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

- parownik środków wziewnych „Ohmeda” ( Halotan)

- parownik środków wziewnych „Drager” Desfluran, elektryczny

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Sevofluran

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Isofluran

postanowiła:

       nss