Logowanie

 • S1
 • SR1
 • S2
 • SR2
 • S3
 • SR3
 • S4
 • SR4

     

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem marki GE 16-rzędowy, z 2005r.

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego,  Uchwały nr 23/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 25 maja  2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składników majątku trwałego.

Dot. Dostawa i montaż dwóch sztuk mat grzewczych wraz z wyposażeniem dla Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: wydzierżawienie magazynu o  powierzchni użytkowej 1080m² wraz z rampą oraz przynależnym placem manewrowym i terenami zielonymi.

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 22/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 25 maja 2021r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia o powierzchni użytkowej 1080m².

Warunki podania dodatkowej (trzeciej) dawki szczepienia przeciw COVID-19 u następujących osób z zaburzeniami odporności:

 1. Otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe
 2. Po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne
 3. Po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
 4. Z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
 5. Z zakażeniem wirusem HIV
 6. Leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną
 7. Dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek
Dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach w odstępie > 28 dni od ukończenia 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19
Dotyczy tylko chorych, którzy otrzymali szczepionkę mRNA.
W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz prowadzący danego chorego może wystawić samodzielnie skierowanie.
W załączeniu znajduje się treść pełnego komunikatu nr 11 Ministerstwa Zdrowia
Chorych należy zgłaszać celem ustalenia terminu do Sekretariatu Dyrekcji (tel.2144, 2002)

Bielsko- Biała, dnia 02.09.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 114/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 31.08.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Oferent

zakres

miejsce / zakres

1.

Dawid Biegun

PRIMUM NON NONCERE

 

ul. Kołodziejska 4

34-340 Jeleśnia

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Szpitalny Oddział  Ratunkowy

2.

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HUNTERS-MED Marcin Warmuz

 

ul. Graniczna Górna 16

34-120 Roczyny

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Szpitalny Oddział  Ratunkowy

 

 

 

 

       nss