Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki wprowadził zmiany, które zaoszczędzą chorym wizyt w Narodowym Funduszu Zdrowia. Pacjenci nie muszą już potwierdzać tam zleceń na wyroby medyczne. Teraz wystawiają je specjaliści naszej placówki. Dzięki temu chorzy szybciej i łatwiej mogą kupić refundowany sprzęt.
Wychodząc z gabinetu lekarza pacjenci mogą od razu udać się m.in. po okulary lub ortezę. To znaczne ułatwienie dla osób starszych, a także niepełnosprawnych.
Do tej pory zlecenie wydane przez lekarza chorzy musieli osobiście potwierdzać w siedzibie NFZ. Jeżeli dokument był wystawiony błędnie, to trzeba było udać sie do funduszu nawet kilka razy. Narodowy Fundusz Zdrowia wydawał dokument z numerem zlecenia. Dopiero z nim pacjent udawał się do apteki lub sklepu medycznego.
Teraz wszystko załatwiane jest w gabinecie lekarza. Tu drukowane jest potwierdzenie o pozytywnej weryfikacji zlecenia. To ogromne ułatwienie także dla mieszkańców małych miejscowości, którzy do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia mają dość daleko.
 

Zarządzenie nr 26/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 19 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

 
Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego sprzętu i aparatury medycznej postanowiła:
 
W zakresie poz. 7 – wózek ze stelażem z 2001 roku 
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za kwotę brutto: 3,00 zł
 
W zakresie poz. 8 – zestaw sprzątający Tekno 2100, z 2001 roku
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za cenę brutto: 161,00 zł
 
W zakresie poz. 9 – zestaw sprzątający Tekno 2060, z 2001 roku
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za cenę brutto: 119,00 zł
 
W zakresie poz. 10 – wózek gospodarczy Dast (do sprzątania), z 2001 roku
wybrać ofertę:
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za kwotę brutto: 37,00 zł
 
W zakresie poz. 11 – wózek gospodarczy (do sprzątania), z 2001 roku
wybrać ofertę:
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za kwotę brutto: 51,00 zł
 
W zakresie poz. 12 – wózek do sprzątania Merida, z 2001 roku
wybrać ofertę:
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za kwotę brutto: 56,00 zł
 
W zakresie poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 13
Przetarg zakończono wynikiem negatywnym ( nie wpłynęła ani jedna oferta)

Fot: Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego.

 

Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska, co wynika z ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Okazją jest dwusetna rocznica urodzin wybitnej reformatorki współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale.

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż trzech sztuk używanych sterylizatorów parowych SC-8, z 1996 roku,   postanowiła:
 
przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

   

Rak pęcherza moczowego należy do często występujących nowotworów. Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego wzbogacił się o nowoczesne urządzenia, które pozwalają zdiagnozować, a następnie usunąć nawet najdrobniejszą zmianę.

Rocznie w Szpitalu Wojewódzkim rozpoznajemy nowotwory pęcherza u około 300 pacjentów.

Tor wizyjny do diagnostyki i leczenia powierzchownych guzów pęcherza moczowego kosztował ponad 230 tysięcy złotych. Atutem sprzętu jest to, że dzięki kamerze używanej w tym zestawie można zobrazować najdrobniejsze zmiany nowotworowe. Istnieje również możliwość powiększania obrazu badanego obszaru. Dodatkowo zakupiony sprzęt posiada źródło światła typu NBI. To specjalna, nieinwazyjna metoda diagnozowania za pomocą właściwości fal świetlnych o długości 415 Nanometra – kolor niebieski i 540 Nanometra – kolor zielony.

Obserwując przy pomocy endoskopu m.in. błonę śluzową pęcherza wykorzystuje się właśnie te barwy. To pozwala znacznie dokładniej, niż przy świetle białym, oglądnąć strukturę oraz rozmieszczenie naczyń krwionośnych. W zielonym i niebieskim filtrze lepiej widać miejsca, w których ukrwienie jest znaczniej bardziej intensywne. Dla specjalisty to sygnał, że dzieje się coś niedobrego. Nierzadko okazuje się, że doszło do pierwszych zmian nowotworowych. - Często są to bardzo drobne zmiany. Ich przeoczenie mogłoby oznaczać, że dojdzie do wznowienia raka. Nowy aparat pozwala nam uniknąć takich sytuacji. Możemy precyzyjnie usunąć wszelkie, nawet najdrobniejsze oznaki raka – wyjaśnił doktor Grzegorz Kies, lekarz urolog.

Specjalista podkreślił, że stosowanie tego typu toru wizyjnego skraca czas hospitalizacji pacjenta, ponieważ elektroresekcję można przeprowadzić w soli fizjologicznej co minimalizuje krwawienie, a co za tym idzie skraca czas pobytu chorego w szpitalu.

Natomiast aparat do biopsji fuzyjnej prostaty wyposażony jest w nowoczesną metodę obrazowania i innowacyjny system fuzji, czyli nakładania obrazów USG i rezonansu magnetycznego (MRI). Dzięki temu można namierzać miejsca, gdzie zachodzi podejrzenie, że doszło do zmian nowotworowych.

Zestaw do biopsji fuzyjnej prostaty kosztował prawie 710 tysięcy złotych.

Tor wizyjny oraz zestaw do biopsji prostaty kupiono w ramach realizacji w projektu pn: Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego. Dofinansowanie, które uzyskał Szpital Wojewódzki do programu Zdrowy Śląsk, wyniosło 15,5 mln złotych.
 

 
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż trzech sztuk używanych sterylizatorów parowych SC-8, z 1996 roku.
Cena wywoławcza – 475,00 zł za 1 sztukę urządzenia.
Informację na temat urządzeń przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż sterylizatorów SC-8   – nie otwierać przed 17 lutym 2020r. godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 17 lutego 2020r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)
Ponadto Sprzedający informuje iż:
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc34 kB2020-02-10 08:032020-02-10 08:03
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc66 kB2020-02-10 08:032020-02-10 08:03
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2020-02-10 08:032020-02-10 08:03

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż trzech sztuk używanych sterylizatorów parowych SC-8, z 1996 roku,   postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym

(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż trzech sztuk używanych sterylizatorów parowych SC-8, z 1996 roku.
Cena wywoławcza – 950,00 zł za 1 sztukę urządzenia.
Informację na temat urządzeń przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać pod nr tel. .33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż sterylizatorów SC-8 – nie otwierać przed 6 lutym 2020r. godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 6 lutego 2020r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lutego 2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)
Ponadto Sprzedający informuje iż:
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc66 kB2020-01-30 08:222020-01-30 08:22
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc33 kB2020-01-30 08:222020-01-30 08:22
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2020-01-30 08:232020-01-30 08:23

Szpital Wojewódzki wdrożył procedury związane z koronawirusem 2019-nCoV. Zalecenia dotyczące zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym wirusem wydał Główny Inspektor Sanitarny. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że istotna przy wystąpieniach objawów chorobowych jest wizyta w Chinach lub kontakt z osobą, która w ostatnim czasie przebywała w tym kraju.

Główny Inspektor Sanitarny do przypadków podejrzanych kwalifikuje osoby, których temperatura ciała wynosi 38 stopni Celsjusza, kaszlą, mają trudności z oddychaniem, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Jeżeli symptomy te pojawiają się bez innej znanej przyczyny, a dodatkowo chory przebywał, mieszkał, czy też pracował 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby w mieście Wuhan, prowincji Hubei, wówczas wymaga szczególnego podejścia. - Osoba manifestująca objawy powinna być hospitalizowana na oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego – podkreśla GIS.

Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV trzeba natychmiast zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zalecenia GIS dotyczą również pracowników szpitali i innych placówek medycznych. – Personel mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia – czytamy w zaleceniach. Dotyczy to m.in. specjalistów, którzy sprawowali opiekę w ośrodkach, gdzie zarażeni byli hospitalizowani.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Łukasz Szumowski, minister zdrowia zapowiedział w środę, że już w czwartek do Polski dotrą primery umożliwiające sprawdzanie czy osoba badana jest lub nie jest zarażona 2019-nCoV. Obecnie próbki wysyłane są do laboratorium za granicą.

W Polsce nie zanotowano na razie żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa.

Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że obecnie mamy sezon wzmożonej zachorowalności na grypę, stąd też prośba o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów odnośnie możliwego wystąpienia przypadku zarażenia koronawirusem.