Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

Zarządzenie nr 72/2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

9 września jest w tym roku szczególny dla transplantologii – tego dnia obchodzimy  Europejski Dzień Donacji Narządów (EODD).

Obchody Dnia Donacji są organizowane od wielu lat z inicjatywy Rady Europy. Odbywają się co roku – jesienią, bezpośrednio po posiedzeniu Europejskiego Komitetu Przeszczepiania Narządów (CD-P-TO), który działa w ramach Rady Europy. Każdego roku EODD odbywa się w innym kraju. Tegoroczne uroczystości przygotowała Szwajcaria. EODD jest obchodzony w całej Europie, a nawet poza naszym kontynentem.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101 zatrudni:
Lekarzy specjalistów w zakresie:

neurochirurgii, nefrologii, pediatrii

Lekarzy specjalistów lub chcących się specjalizować w zakresie:

neurologii, chorób wewnętrznych, hematologii, neonatologii

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie oferty wraz z kserokopią uprawnień
i posiadanych kwalifikacji zawodowych na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                     Bielsko- Biała, dnia 24.08.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 65/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 08.08.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 21 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

W związku z awarią REZONANS MAGNETYCZNY nieczynny jest do odwołania.

Wszystkie zaplanowane badania, zostaną wykonane w późniejszym terminie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Bielsko-Biała, dnia 10.08.2017r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż sterylizatora parowego SC-8 postanowiła wybrać ofertę:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
43 385 Jasienica
Jasienica 845

za kwotę: 1 000,00 zł

Zarządzenie nr 65/2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 08 sierpnia 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 t.j. z późn. zm.)

 § 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub
w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,

3)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

4)      Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

5)      Oddział Neurologiczny,

6)      Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,

7)      Oddział Noworodkowy,

8)      Oddział Chorób Wewnętrznych - dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Hematologii,

9)      Oddział Hematologii - dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Chorób Wewnętrznych.

 

PAKIET 2

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Zakładu Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji:

1)      pulmonologicznych

2)      chirurgii szczękowej

3)      dermatologii.

 PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji        wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,

2)      położna,

3)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Sterylizator parowy MC-8

1

1996

1 000,00

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowaną cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 08.08.2017r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2017-07-26 10:382017-07-26 10:38
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2017-07-26 10:382017-07-26 10:38

Zakres obowiązków:

−        sporządzanie list płac - w tym pracowników na umowy zlecenie,

−        prowadzenie kart wynagrodzeń,

−        sporządzanie deklaracji PIT,

−        praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów płacowo-kadrowych i podatkowych

−        sporządzanie potrąceń z wynagrodzeń w zakresie nakazów sądowych i komorniczych,

−        prowadzenie  korespondencji w zakresie zajęć wynagrodzeń,

−        kontrola stanu należności od pracowników i inicjowanie ich egzekwowania,

−        analiza wynagrodzeń w oparciu o dane wewnętrzne

Wymagania:

−        wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
−        znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
−        umiejętność analizy zdarzeń pod kątem podatku VAT,
−        umiejętność wyliczenie i sporządzenie deklaracji VAT,
−        praktyka w prowadzeniu rozliczeń VAT,
−        umiejętność prowadzenia rejestrów,
−        praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo- finansowego,
−        dobra znajomość pakietu MS Office,
−        wprowadzanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym,
−        kontrola faktur zakupowych pod względem formalnym i rachunkowym,
−        dobra organizacja pracy,
−        samodzielność i odpowiedzialność,
−        dyspozycyjność i zaangażowanie,
−        doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.