Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

W dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) przez Al. Armii Krajowej będzie przebiegał V etap Tour de Pologne.

Ok. godz. 14:30 nastąpi zamknięcie Al. Armii Krajowej na całej długości –dojazd do Szpitala będzie zapewniony od strony ul. Boboli – na ten czas na drodze wewnętrznej Szpitala zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy a wyjazd z parkingu dla pacjentów będzie się odbywał przez górny szlaban.

OGŁOSZENIE

o licytacji  towaru

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następujący towar:

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury i sprzętu medycznego:

- podnośnika wannowego AMBULIFT
- podnośnika dla pacjenta MAXIMOWE
- noszy materiałowych

postanowiła:

licytację zakończyć  wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła żadna oferta)

 

 

Bielsko - Biała, dnia 27.07.2018r.

OGŁOSZENIE

o licytacji urządzeń spalarni

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następujące urządzenia:

OGŁOSZENIE o licytacji  towaru

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następujący towar:

Bielsko-Biała, dnia 17.07.2018r.

INFORMACJA

           Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż urządzeń spalarni:

Bielsko- Biała, dnia 19.07.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 62/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego             w Bielsku – Białej  z dnia 10.07.2018r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 4 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 62/2018
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert


podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1638 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,

3)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,

4)      Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną i Pracownią Endoskopii,

5)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kariologicznego,

6)      Oddział Neurologiczny,

7)      Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,

8)      Oddział Noworodkowy,

9)      Oddział Chorób Wewnętrznych,

10)  Oddział Hematologii,

11)  Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

12)  Szpitalny Oddział Ratunkowy.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy – obowiązki lekarza zakładowego.

PAKIET 3

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Otolaryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w zakresie: diagnostyki patomorfologicznej preparatów:

- wykonywanie biopsji cienkoigłowej – podanie ceny za jedną zmianę ogniskową

- ocena mikroskopowa biopsji cienkoigłowej – cena za jedną zmianę,

- wykonanie i ocena badania śródoperacyjnego,

- diagnozowania preparatów histopatologicznych – cena za jeden preparat / bloczek

- ocena cytologii ginekologicznej,

- pobranie wycinków z materiału tkankowego – cena za 1 wycinek

PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,

2)      położna.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      lek. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Wykręt Barbara - Członek Komisji

4)      Białka Joanna - Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 r., o godz. 11:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki

 

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)zarządzenie.pdf289 kB2018-07-10 14:282018-07-10 14:28
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.pdf)załacznik nr 1 - ogłoszenie.pdf289 kB2018-07-10 14:282018-07-10 14:28
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf241 kB2018-07-10 14:282018-07-10 14:28
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.pdf)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.pdf397 kB2018-07-10 14:292018-07-10 14:29
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf409 kB2018-07-10 14:292018-07-10 14:29

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej,
Al. Armii Krajowej 101

zatrudni lekarzy specjalistów
lub lekarzy w trakcie specjalizacji

 

Lekarzy specjalistów w zakresie:

chorób wewnętrznych, neurochirurgii, nefrologii, pediatrii, neonatologii, hematologii, kardiologii,otorynolaryngologii

Lekarzy specjalistów lub chcących się specjalizować w zakresie:

chorób wewnętrznych, neurologii, kardiologii, otorynolaryngologii

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych

 

Proponujemy pracę w ramach umowy cywilnoprawnej
lub zatrudnienia w ramach umowy o pracę
Zainteresowanych prosimy o kontakt
z sekretariatem Szpitala
tel. 033-8102144
lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE
o licytacji urządzeń spalarni
Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następujące urządzenia: