Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Dostawa i montaż aparatu KTG z funkcją analizy komputerowej oraz telemetrią płodową dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Dostawa i montaż dwóch sztuk mat grzewczych wraz z wyposażeniem dla Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Bielsko – Biała, dn. 26.08.2021r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej informuje, że na podstawie paragrafu 5 ust. 6 pkt 4  Załącznika nr 3 do Zrządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Nr 101/2021 z dnia 13 sierpnia 2021r., unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych.

Dyrektor                                
Szpitala Wojewódzkiego                  
w Bielsku-Białej                        
Sabina Bigos-Jaworowska                 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych  wraz  z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

 

Bielsko – Biała, dn. 23.08.2021r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej informuje, iż na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 1) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej Nr 99/2021 z dnia 29.07.2021r., unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Pakietu 1 pkt 1, 2 i 3 oraz Pakietu 2 pkt 2 i 3 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 4) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej Nr 99/2021 z dnia 29.07.2021r., unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Pakietu 2 pkt 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor                                
Szpitala Wojewódzkiego                  
w Bielsku-Białej                        
Sabina Bigos-Jaworowska                 

       nss