Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 97/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 28.07.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Bielsko- Biała, dnia 17.08.2021r.

Przedłużenie terminu składania ofert i otwarcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych .

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy:

Data składania do 25.08.2021 do godz. 12.30

Data otwarcia: 25.08.2021 o godz. 13.00

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje kandydata na stanowisko

Konserwator aparatury medycznej

Zaproszenie do składania ofert:

Wykonanie przebudowy pomieszczeń pracowni cytostatyków Apteki Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała

Zarządzenie nr 101/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych  wraz  z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

       nss