Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

INFORMACJA
O CZĘŚCIOWYM
ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

w zakresie: 

INFORMACJA
O CZĘŚCIOWYM
ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSUA

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w zakresie:

 

             Bielsko- Biała, dnia 23.12.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 149/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.12.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert  o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

             Bielsko- Biała, dnia 23.12.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 144/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku – Białej  z dnia 09.12.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert  o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim  w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

INFORMACJA

        Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu medycznego:

1.      Łóżko dziecięce LD-4.0, z 2001 roku - w ilości 5 sztuk
2.     
Aparat do pomiaru ciśnienia krwi, z 2000 roku, w ilości 4 sztuk
3.     
Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”, z 1998 roku
4.     
Negatoskop NGP-40 na statywie, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
5.     
Negatoskop NGP-10,z 1998 roku
6.     
Negatoskop 10, 1998 roku
7.     
Negatoskop 10, 1998 roku
8.     
Negatoskop 2-sekcyjny, z 1998 roku
9.     
Negatoskop 4-sekcyjny, z 1998 roku
10. 
Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 3 sztuki
11. 
Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
12. 
Negatoskop NGP-30, z 1998 roku
13. 
Negatoskop NGP-40, z 1998 roku
14. 
Negatoskop NGP-41 hf, z 1998 roku
15. 
Sterylizator parowy CASTLE, typ MC-133, z 1999 roku

postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym

(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Bielsko Biała, dn. 20.12.2019

 

INFORMACJA

O CZĘŚCIOWYMROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w zakresie:

             Bielsko- Biała, dnia 20.12.2019r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 148/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.12.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się  z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Bielsko Biała, dn. 19.12.2019

INFORMACJA

O CZĘŚCIOWYMROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSUA

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji
wzakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w zakresie:

 

 

Harcerze z III Szczepu Harcerskiego ARGEMONIA Hufca Beskidzkiego ZHP odwiedzili Oddział Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego. Druhowie i zuchowie przekazali Betlejemskie Światło Pokoju oraz prezenty dla małych pacjentów.

Wśród podarunków znalazły się m.in. ubranka, środki pielęgnacyjne i artykuły medyczne.

Podczas wizyty harcerze mogli zobaczyć na czym polega opieka nad małymi pacjentami. Serdecznie dziękujemy im za pamięć i wielkie serce dla dzieci, które hospitalizowane są na Oddziale Patologii Noworodka.

- Szpital Wojewódzki otrzyma z budżetu Województwa Śląskiego 4,3 mln złotych – poinformowała Ewa Żak, radna wojewódzka z Bielska-Białej. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów na oddziale neurologicznym.

Łukasz Matlakiewicz, z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego wyjaśnił, że 2,3 mln złotych zaplanowano na zmianę lokalizacji Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Neurologii. – Dzięki tej inwestycji znacznie zwiększymy liczbę łóżek na neurologii – podkreślił dyrektor. Obecnie jest tam 37 łóżek. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej dysponuje 46 miejscami. Po remoncie liczba łóżek dla chorych pozostanie na podobnym poziomie.

Dyrektor dodał, że prace powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku i do końca 2020 zakończyć. - Inwestycję będziemy realizowali etapami. Oba oddziały będą w tym czasie normalnie funkcjonować – uspokoił Łukasz Matlakiewicz.

Pozostałe 2 mln złotych z budżetu Województwa Śląskiego zainwestowane zostaną w aparaturę medyczną m.in. nowy mikroskop neurochirurgiczny. Takie urządzenie kosztuje ponad 1 milion złotych, ale jak wyjaśnił z-ca dyrektora, to jeden z najpilniejszych zakupów, jakich trzeba dokonać.