Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 155/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

Zarządzenie nr 153/2020

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zarządzenie nr 152/2020

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zarządzenie nr 151/2020

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153  i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

1.    Nazwa i siedziba sprzedającego:
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

2.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 22.12.2020r. o godzinie 12:30 przez komisję przetargową.

3.    Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni od terminu otwarcia ofert.

4.    Rodzaj, typ, ilość pojazdu objętego  postępowaniem oraz cena wywoławcza:
Samochód osobowy marki FORD model FT 100 2,5 TD o następujących parametrach:

Modyfikacja zasad przyjmowania w PORADNIACH PRZYSZPITALNYCH

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, kierując się dobrem każdego przyjmowanego pacjenta, apelujemy o przychodzenie do poradni w wyznaczonych godzinach. Pozwoli to zminimalizować czas pobytu w szpitalu i tym samych ograniczyć potencjalną możliwość zakażenia.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zakup interfejsu integracyjnego TOPSOR-HIS w ramach Zarządzenia nr 151/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców wraz z usługą instalacji, konfiguracji i uruchomienia.

Informujemy, iż poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów na umówione wcześniej wizyty lekarskie. W przypadku wizyt w postaci teleporady, pacjenci są dzień wcześniej informowani o tym, iż mają pozostać w domu i oczekiwać na telefon od lekarza.

Biorąc pod uwagę natężone działania telefoniczne prosimy o cierpliwość. W związku z utrudnionym kontaktem telefonicznym uruchomiony został adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Zachęcamy do korzystania z niego,
w przypadku gdy maja Państwo problem z dodzwonieniem się do Rejestracji Poradni Specjalistycznych.

Myszka Miki, Reksio, Prosiaczek i wiele innych bajkowym postaci przyozdobiło Oddział Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego. Autorami pięknych i kolorowych rysunków są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 138/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.11.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim  w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się  z 4 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Oferent

zakres

miejsce / zakres

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Lipska-Kłys

 

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Rumiankowa 64

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dominika Nowara-Komendera

 

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Janisława Grondysa 31/1

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia,

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jędrzej Kubica QUBE-ELECTRONICS

 

42-622 Świerklaniec

Ul. Bizja 7

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

Oddział Neurochirurgiczny

Indywidualna praktyka lekarska Gabriela König-Widuch

 

40-750 Katowice

Ul. Wincentego Ogrodzińskiego 19

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

                                       Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Sabina Bigos - Jaworowska