Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

(szt.)

Rok

produkcji

Cena

wywoławcza za 1 szt.

 

 

1.

Laser okulistyczny VISULAS 532

1

1999

29 000,00


Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 01.12.2015r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji dostępny jest na stronie www.hospital.com.pl. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Bielsko-Biała, 19 listopada 2015 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 81/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na ww. konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

Centrum Medyczne MEDUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.  Gen. Stefana Grota – Roweckiego 6/2.

Zarządzenie nr   81 /2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 9 listopada 2015 roku

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zaproszenie na otwarte spotlkanie dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek


Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 66/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 23.09.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 16 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

       nss