Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko- Biała, dnia 21.09.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 90/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.09.2018r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 6 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

Zarządzenie nr 90/2018

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 14 września 2018 r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż urządzeń spalarni :

 

I. Instalacja spalarni, która obejmuje:

1. fluidalną stację oczyszczania spalin
2. kocioł odzyskowy RCW-14
3. komputer Fujitsu Esprima 11884
4. moduł KUM Minikam
5. palnik olejowo-gazowego
6. pompę CR8
7. spalarkę odpadów SP-300
8. zespół załadunku

postanowiła:

licytację zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Szpital Wojewódzki w  Bielsku-Białej zatrudni:

1.      Operatora ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

2.      Dezynfektor

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury i sprzętu medycznego:

- podnośnika wannowego AMBULIFT

- podnośnika dla pacjenta MAXIMOWE

- noszy materiałowych

postanowiła:

 

licytację zakończyć wynikiem negatywnym

(nie wpłynęła ani jedna oferta)

OGŁOSZENIE

o licytacji urządzeń spalarni

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż urządzeń spalarni postanowiła:

W dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) przez Al. Armii Krajowej będzie przebiegał V etap Tour de Pologne.

Ok. godz. 14:30 nastąpi zamknięcie Al. Armii Krajowej na całej długości –dojazd do Szpitala będzie zapewniony od strony ul. Boboli – na ten czas na drodze wewnętrznej Szpitala zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy a wyjazd z parkingu dla pacjentów będzie się odbywał przez górny szlaban.

OGŁOSZENIE

o licytacji  towaru

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następujący towar:

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury i sprzętu medycznego:

- podnośnika wannowego AMBULIFT
- podnośnika dla pacjenta MAXIMOWE
- noszy materiałowych

postanowiła:

licytację zakończyć  wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła żadna oferta)