Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zmiana użytkowania istniejących pomieszczeń budynku pralni na aptekę szpitalną wraz z pracowniami specjalistycznymi”

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdf259 kB2020-11-19 14:142020-11-19 14:14

Bielsko- Biała, dnia 18.11.2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 137/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej  z dnia 10.11.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim  w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się  z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

17 listopada przypada Światowy Dzień Wcześniaka.

Od stycznia tego roku na Oddziale Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego leczonych było 200 dzieci. Większość z nich to wcześniaki. W związku z pandemią SARS –CoV-2 na oddziale obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

Wcześniakom przypisany został kolor fioletowy. W literaturze barwa ta dedykowana jest osobom wrażliwym i wyjątkowym. Fiolet symbolizuje także waleczność. Dlatego od kilku lat Szpital Wojewódzki był 17 listopada podświetlony na kolor fioletowy.

Lekarze neonatolodzy, anestezjolodzy, pielęgniarki, położne i cały personel pomocniczy Oddziału Patologii Noworodka z wielkim oddaniem pracują 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Dr n. med. Danuta Zimmer, kierownik Oddziału Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego podkreśliła, że żadne z dzieci, które od początku roku przebywało na oddziale, nie było zakażone koronawirusem. Zdarzało się jednak, że matki miały dodatni wynik testu na obecność SARS –CoV-2.

Danuta Zimmer podkreśliła, że trudna sytuacja epidemiczna nie oznacza, że matki zakażone koronawirusem, pozbawione są informacji o stanie zdrowia dzieci. – Nie mogą wprawdzie odwiedzać swoich pociech, ale na bieżąco, telefonicznie udzielamy informacji o tym, jak maluszki się czują. W miarę możliwości wysyłamy im zdjęcia dzieci. Wiemy, że jest to dla mam niezwykle ważne – powiedziała Danuta Zimmer.

Mamy, które nie są zakażone SARS –CoV-2, mogą odwiedzać dzieci przebywające na oddziale patologii noworodka. Wizyty są jednak krótsze i w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu. Mamy muszą mieć maseczki i dezynfekować ręce.

 

 

Zarządzenie nr 138/2020

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zarządzenie nr 137/2020

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zmiana użytkowania istniejących pomieszczeń budynku pralni na aptekę szpitalną wraz z pracowniami specjalistycznymi”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała.
 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf67 kB2020-11-06 15:072020-11-06 15:07
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia.pdf311 kB2020-11-06 15:072020-11-06 15:07
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do wzoru umowy.pdf)Załącznik Nr 1 do wzoru umowy.pdf64 kB2020-11-06 15:072020-11-06 15:07
Pobierz plik (Zaproszenie do składania ofert - zapytanie ofertowe.pdf)Zaproszenie do składania ofert - zapytanie ofertowe.pdf813 kB2020-11-06 15:082020-11-06 15:08
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do wzoru umowy.pdf)Załącznik Nr 2 do wzoru umowy.pdf60 kB2020-11-06 15:082020-11-06 15:08
Pobierz plik (Załacznik Nr 3 - wzór umowy.pdf)Załacznik Nr 3 - wzór umowy.pdf72 kB2020-11-06 15:082020-11-06 15:08
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx24 kB2020-11-09 08:292020-11-09 08:29

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, A. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, zawiadamia wszystkich Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej na:

"Dostawę do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej materiałów zużywalnych do stacji uzdatniania wody dla Centralnej Sterylizatornii i Stacji Dializ (Część 1) / materiałów zużywalnych do stacji uzdatniania wody dla Pracowni Endoskopii, Apteki, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Patomorfologii (Część 2)"

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej(1).pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej(1).pdf284 kB2020-10-30 11:312020-10-30 11:31

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, A. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, zawiadamia wszystkich Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej na:

"Świadczenie usług konserwacji i serwisowania dwóch stacji uzdatniania wody firmy Culligan dla potrzeb Stacji Dializ i Centralnej Sterylizatornii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej"

Załączniki:
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf153 kB2020-10-30 11:262020-10-30 11:26
Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 123/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 15.10.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami. 
W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 122/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 07.10.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty: