Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 



Do 2022 roku powinna zostać uruchomiona Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed. Szpital Wojewódzki jest jedną z 11 placówek medycznych w województwie śląskim, które przystąpiły do realizacji tego projektu.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej planuje rozszerzyć zakres medycznych e-usług, które umożliwią pacjentom większy kontakt z placówką przy pomocy internetu. Platforma eCareMed  jest odpowiedziąna zwiększające sięzadania w obszarze zdrowia. Będzie realizowała potrzeby pacjentów w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych, usług telemedycznych, w tym rehabilitacji kardiologicznej i opieki poza szpitalnej. To projekt interdyscyplinarny, łączący obszary medycyny, informatyki i zarządzania.

Łukasz Matlakiewicz, dyrektor ds. administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego poinformował, że budowa platformy finansowana jest z unijnych dotacji przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Nasza placówka wystąpiła o 7,7 mln złotych dotacji. Całość wydatków związanych z udziałem Szpitala Wojewódzkiego w projekcie wynosi ponad 9 mln. Brakujące fundusze da Województwo Śląskie – wyjaśnił dyrektor.

Za otrzymanie pieniądze Szpital Wojewódzki kupi m.in. komputery, serwery i urządzenia sieciowe. – Podniesiemy jakość, poszerzymy zakres i rozpowszechnimy e-usługi – dodał Łukasz Matlakiewicz. Dyrektor liczy, że umowa na dofinansowanie podpisana zostanie już po pierwszym kwartale tego roku.

Placówka wdroży zintegrowane rozwiązania teleinformatyczne, które będą wspomagać działalność wszystkich podmiotów medycznych biorących udział w kompleksowym procesie diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta poza placówkami zdrowotnymi, przy jednoczesnym zapewnieniu narzędzi usprawniających i ułatwiających konsultacje medyczne oraz diagnozowanie w oparciu o pełną dostępność́ elektronicznej dokumentacji medycznej.

Szpital Wojewódzki jest jednym z liderów wśród placówek medycznych wydających e-recepty. W ubiegłym roku takich recept w Polsce wydano około 11 milionów. Szczegóły w materiale TVP 3 Katowice. Jednym z rozmówców jest Bartosz Oczkowicz, lekarz pracujący w naszym szpitalu.

https://katowice.tvp.pl/46055631/elektroniczna-rewolucja-e-recepty-obowiazkowe-od-8-stycznia


W październiku ubiegłego roku Szpital Wojewódzki otrzymał wyróżnienie w konkursie "Lider e-zdrowia 2019" w kategorii instytucji, w których uprawionych do wystawiana e-recept jest powyżej 15 pracowników.

                                                                                                                                                  

 

 

W Szpitalu Wojewódzkim o godzinie 3:58 w Nowy Rok urodziło się pierwsze dziecko. Weronika waży 2100 gram. Mama i córeczka czują się bardzo dobrze.

W 2019 roku w Szpitalu Wojewódzkim urodziło się 2479 dzieci. Naszą placówkę jako miejsce porodu wybierają nie tylko mieszkanki Bielska-Białej, ale także Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego. To efekt bardzo dobrego zaplecza, jakim dysponuje szpital oraz znakomitej kadry i specjalistów zajmujących się kobietami z ciążami wysokiego ryzyka, czyli takich, w których jest prawdopodobieństwo urodzenia dziecka przed 31 tygodniem ciąży. Szpital ma trzeci stopień referencyjności, czyli najwyższy poziom gwarantowanej opieki.

Od kilku lat na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Wojewódzkiego rodzi się najwięcej dzieci w województwie śląskim.

 

 

                                                                                                                                 

 

W 2020 roku Szpital Wojewódzki zamierza wydać na inwestycje prawie 20 mln złotych. Niespełna 8 mln na planowane prace modernizacyjne i budowlane. Ponad 11 mln kosztować ma nowa aparatura medyczna. Na zaplanowane projekty placówka zarezerwowała w swoim budżecie 2 mln złotych.

Podobnie jak w poprzednich latach szpital aktywnie poszukuje pieniędzy na realizację swoich planów. – Obecnie łączna suma złożonych lub przygotowanych do złożenia wniosków o dodatkowe fundusze wynosi ponad 20  mln złotych – poinformowała Sabina Bigos-Jaworowska, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.  

Dyrektor dodała, że wartość przyznanej już dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację inwestycji w przyszłym roku wynosi 4,3 mln złotych.

Do najważniejszych inwestycji w Szpitalu Wojewódzkim należy zmiana lokalizacji Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Neurologii. Dzięki tym zmianom ma zwiększyć się liczba łóżek na neurologii. Obecnie jest tam 37 łóżek. Natomiast Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej dysponuje 46 miejscami. Po remoncie liczba łóżek dla chorych pozostanie na podobnym poziomie.

Jednym z ważniejszych projektów do realizacji jest wymiana agregatu wody lodowej, służącego do klimatyzowania bloku operacyjnego, sal zabiegowych, oraz pracowni Zakładu Diagnostyki Obrazowej. - Obecnie zainstalowany agregat użytkowany jest od 1999 roku. Urządzenie jest przestarzałe technologicznie, ponieważ pracuje jeszcze na czynniku chłodniczym R22, dawno już wycofanym z rynku ze względów ekologicznych. Obecnie każda awaria związana z ubytkiem tego czynnika, może spowodować trwałe wyłącznie agregatu. Koszt zakupu nowego wynosi ok. 250 tysięcy złotych – powiedziała dyrektor placówki.

Szpital Wojewódzki zamierza również wyremontować system grzewczy. Prace obejmą m.in. wymianę trzech kotłów grzewczych, a także głównych rurociągów. Roczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia gazu wyniosą ponad 530 tysięcy złotych.
 

INFORMACJA
O CZĘŚCIOWYM
ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

w zakresie: 

INFORMACJA
O CZĘŚCIOWYM
ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSUA

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w zakresie:

 

             Bielsko- Biała, dnia 23.12.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 149/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.12.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert  o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

             Bielsko- Biała, dnia 23.12.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 144/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku – Białej  z dnia 09.12.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert  o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim  w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

INFORMACJA

        Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu medycznego:

1.      Łóżko dziecięce LD-4.0, z 2001 roku - w ilości 5 sztuk
2.     
Aparat do pomiaru ciśnienia krwi, z 2000 roku, w ilości 4 sztuk
3.     
Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”, z 1998 roku
4.     
Negatoskop NGP-40 na statywie, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
5.     
Negatoskop NGP-10,z 1998 roku
6.     
Negatoskop 10, 1998 roku
7.     
Negatoskop 10, 1998 roku
8.     
Negatoskop 2-sekcyjny, z 1998 roku
9.     
Negatoskop 4-sekcyjny, z 1998 roku
10. 
Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 3 sztuki
11. 
Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
12. 
Negatoskop NGP-30, z 1998 roku
13. 
Negatoskop NGP-40, z 1998 roku
14. 
Negatoskop NGP-41 hf, z 1998 roku
15. 
Sterylizator parowy CASTLE, typ MC-133, z 1999 roku

postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym

(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Bielsko Biała, dn. 20.12.2019

 

INFORMACJA

O CZĘŚCIOWYMROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w zakresie: