Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Polityka Jakości

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Projekty Unijne

zporr

nss

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

Na cukrzycę choruje w Polsce ok. 2,5 miliona osób, a ok. 2 razy tyle osób ma stan przedcukrzycowy.

Cukrzyca to grupa chorób charakteryzująca się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Wynika to z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Może prowadzić do przewlekłych powikłań i uszkodzenia różnych narządów: oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.

Zarządzenie nr 100/2016
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 03 listopada 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

           Bielsko - Biała, dnia 26.10.2016r.

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Respirator transportowy „Medumat Basic”

1

2000

765,00

2.

Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”

1

1998

134,50

3.

Sterylizator parowy MC-10

1

2001

1 500,00

4.

Destylator “DEM 20”

1

1999

73,50

5.

Redystylator “REL-5”

1

1999

114,00

6.

Waga lekarska WPL-150 LFW, mechaniczna

3

1998

66,50

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia
i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz.
od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 09.11.2016r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala
w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU
MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2016-10-31 10:372016-10-31 10:37
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2016-10-31 10:372016-10-31 10:37

 

Bielsko-Biała, dnia 20.10.2016r.

INFORMACJA


           Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

 - respiratora transportowego „Medumat Basic”

- negatoskopu 8-sekcyjnego „Delux”

- sterylizatora parowego MC-10

- destylatora „DEM 20”

- redestylatora „REL-5”

- wagi lekarskiej WPL-150 LFW

postanowiła:

 

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Szpital Wojewódzki rozpoczął realizację projektu  pn.:

„REMONT SIEDMIU SZYBÓW WINDOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU – BIAŁEJ, UL. ARMII KRAJOWEJ 101, 43-316 BIELSKO – BIAŁA”

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacji celowej Województwa Śląskiego.

 

Wymianie podlegać będzie 7 wind: dwie w budynku „C” i pięć w przewiązce „A-B”.

Zostaną zamontowane nowoczesne windy, wykonane ze stali nierdzewnej, szybsze, bezawaryjne z nowoczesnym systemem przyzywowym i  w pełni  przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nowe windy zastąpią mocno wyeksploatowane i awaryjne, ponad 18-letnie, zainstalowane jeszcze podczas inwestycji budowy szpitala.

Dźwigi będą posiadać możliwość jazdy awaryjnej po zaniku napięcia zasilania podstawowego na podstawowy przystanek i otwarcia drzwi oraz zjazd awaryjny na poziom drogi ewakuacyjnej w przypadku alarmu pożaru.

Dźwigi zostaną wyposażone w dwie możliwości automatycznego powiadamiania ekip ratowniczych i działu monitoringu o awarii dźwigu: sygnałem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu LCD.  

Realizacja zadania została podzielona  na dwa etapy: pierwszy zakres został rozpoczęty we wrześniu 2016 r. tj. wymiana 2 dźwigów windowych w budynku C poradni i administracji oraz wymiana 1 dźwigu w budynku przewiązki „A-B”.

Drugi etap tj. wymiana czterech dźwigów windowych w przewiązce „A-B” został przeniesiony na rok 2017.

Bielsko- Biała, dnia 22.09.2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 86/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.09.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Sergiusz Chmielniak

 

ul. Urodzajna 1/22a

43-300 Bielsko Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

            Dyrektor

               Szpitala Wojewódzkiego

     w Bielsku-Białej

        lek. med. Ryszard Batycki