Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następującego sprzętu

i aparatury medycznej:

 1. Agregat chemicznego czyszczenia ILSA BAS, z 1999 roku

cena wywoławcza – 2.149,50zł

 1. Stół detaszerski CAMPTEL, z 1999 roku

Cena wywoławcza – 354,25 zł

 1. Ogrzewacz noworodkowy ON-3M, z 2000 roku

Cena wywoławcza – 151,75 zł

 1. Stół do pielęgnacji noworodków SPN-03, z 2000 roku, w ilości 2 sztuki

Cena wywoławcza – 153,75 zł za 1 sztukę

 1. Stół do pielęgnacji noworodków ON-2, z 2000 roku

Cena wywoławcza – 153,75 zł

 1. Respirator Bear, z 2000 roku, w ilości 2 sztuki

Cena wywoławcza – 2.609,00 zł za 1 sztukę

 1. Stanowisko otwarte, z 2000 roku

Cena wywoławcza – 1.135,25 zł

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego sprzętu i aparatury medycznej w zakresie pozycji:

 1. Agregat chemicznego czyszczenia ILSA BAS, z 1999 roku
 2. Stół detaszerski CAMPTEL, z 1999 roku
 3. Ogrzewacz noworodkowy ON-3M, z 2000 roku
 4. Stół do pielęgnacji noworodków SPN-03, z 2000 roku, w ilości 2 sztuki
 5. Stół do pielęgnacji noworodków ON-2, z 2000 roku
 6. Respirator Bear, z 2000 roku, w ilości 2 sztuki
 7. Stanowisko otwarte, z 2000 roku

postanowiła:

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym (nie wpłynęła ani jedna oferta)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następującego sprzętu i aparatury medycznej:
1. Agregat chemicznego czyszczenia ILSA BAS, z 1999 roku
cena wywoławcza – 4.299,00 zł
2. Stół detaszerski CAMPTEL, z 1999 roku
Cena wywoławcza – 708,50 zł
3. Ogrzewacz noworodkowy ON-3M, z 2000 roku
Cena wywoławcza – 303,50 zł
4. Stół do pielęgnacji noworodków SPN-03, z 2000 roku, w ilości 2 sztuki
Cena wywoławcza – 307,50 zł za 1 sztukę
5. Stół do pielęgnacji noworodków ON-2, z 2000 roku
Cena wywoławcza – 307,50 zł
6. Respirator Bear, z 2000 roku, w ilości 2 sztuki
Cena wywoławcza – 5.218,00 zł za 1 sztukę
7. Stanowisko otwarte, z 2000 roku
Cena wywoławcza – 2.270,50
 
Informację na temat sprzętu medycznego  i aparatury medycznej można uzyskać pod nr tel. .33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż sprzętu i aparatury medycznej  – nie otwierać przed 09.04.2020r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 09.04.2020r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)
Ponadto Sprzedający informuje iż:
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc48 kB2020-04-03 07:162020-04-03 07:16
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc68 kB2020-04-03 07:162020-04-03 07:16
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2020-04-03 07:162020-04-03 07:16

Przedstawiamy opinii publicznej sprostowanie, którego Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zażądał od autorów tekstu pt: "Koronawirus. Jak szefowie trzech dużych szpitali zarażali własnych lekarzy": który dziś ukazał się na portalu onet.pl.

W sprostowaniu publikujemy prawdziwy przebieg wydarzeń.

WEZWANIE

do zamieszczenia sprostowania

 

W związku z opublikowaniem w dniu 1 kwietnia 2020 roku na portalu internetowym Onet.pl Wiadomości materiału prasowego  zatytułowanego „Koronawirus. Jak szefowie trzech dużych szpitali zarażali własnych lekarzy” autorstwa Edyty Żemła oraz Marcina Wyrwał, zawierającego nieprawdziwe informacje i sugestie dotyczące Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, godzące w dobre imię Szpitala i jego Dyrekcji oraz siejące dezinformację stwarzającą błędne przekonanie u czytelnika o niestosowaniu w nim obowiązujących procedur epidemiologicznych, co wywołać może niepokój wśród pacjentów i załogi Szpitala z powodu fałszywego przekonania, iż w placówce tej narażani są oni na bezpośrednie ryzyko zakażenia  

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej wzywa do natychmiastowego zamieszczenia sprostowania nieprawdziwych informacji, które znalazły się w wyżej wymienionym materiale prasowym, nie później niż w terminie trzech dni roboczych, jednak ze względu na nieprzewidywalne skutki, jakie mogą wywołać fałszywe informacje zawarte w przedmiotowej publikacji domagamy zamieszczenia sprostowania w trybie natychmiastowym, informując jednocześnie, że wszelkie szkody poniesione przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej spowodowane publikacją lub opóźnieniem zamieszczenia sprostowania będą stanowić przedmiot roszczeń sądowych

Poniżej zamieszczamy tekst sprostowania, o którego opublikowanie występujemy w niniejszym wezwaniu. (...)

Załączniki:
Pobierz plik (sprostowanie Onet.pdf)sprostowanie Onet.pdf1110 kB2020-04-01 19:302020-04-01 19:30

Rejestracja Centralna czynna jest do odwołania od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:35

Informujemy, że od dnia 31 marca 2020 do 14 kwietnia 2020
poradnia chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej jest NIECZYNNA.

 

W związku z wieloma pytaniami informujemy, że darowizny można wpłacać na konto o numerze :

10 156000 1321896005 6000 0002 z dopiskiem "Koronawirus".

Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych wyrobów medycznych, potrzebnych do walki z koronawirusem.

Za każdy dar serca serdecznie dziękujemy!

 

 

Bielsko-Biała, dnia 26.03.2020r.
 
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, ul. Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, niniejszym odwołuje przetarg na dzierżawę parkingu głównego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,  o czym zawiadamia wszystkich zainteresowanych.
Otwarcie ofert planowane było na dzień 27.03.2020r. o godz. 12.30 w siedzibie Wydzierżawiającego.
Wszystkie złożone oferty zostaną zwrócone oferentom w stanie nienaruszonym, a wpłacone wadia zostaną zwrócone oferentom na rachunki bankowe.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos - Jaworowska
 
Załączniki:
Pobierz plik (Scan - ogłoszenie o odwołaniu przetargu.pdf)Scan - ogłoszenie o odwołaniu przetargu.pdf174 kB2020-03-26 17:092020-03-26 17:09

Ogłoszenie
o przetargu na dzierżawę parkingu głównego


Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg na dzierżawę parkingu głównego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, o powierzchni 7438m2 , w tym:

Szpital Wojewódzki wprowadził od dziś zakaz wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych. Decyzja obowiązuje do odwołania.

Podjęte środki zgodne są z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, mającymi związek z pojawiającymi się w Polsce przypadkami zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apeluje o przestrzegania zaleceń GIS i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
- Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem – napisano w apelu.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

GIS apeluje o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdują się w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.