Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

             Bielsko- Biała, dnia 20.12.2019r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 148/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.12.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się  z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Bielsko Biała, dn. 19.12.2019

INFORMACJA

O CZĘŚCIOWYMROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSUA

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji
wzakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w zakresie:

 

 

Harcerze z III Szczepu Harcerskiego ARGEMONIA Hufca Beskidzkiego ZHP odwiedzili Oddział Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego. Druhowie i zuchowie przekazali Betlejemskie Światło Pokoju oraz prezenty dla małych pacjentów.

Wśród podarunków znalazły się m.in. ubranka, środki pielęgnacyjne i artykuły medyczne.

Podczas wizyty harcerze mogli zobaczyć na czym polega opieka nad małymi pacjentami. Serdecznie dziękujemy im za pamięć i wielkie serce dla dzieci, które hospitalizowane są na Oddziale Patologii Noworodka.

- Szpital Wojewódzki otrzyma z budżetu Województwa Śląskiego 4,3 mln złotych – poinformowała Ewa Żak, radna wojewódzka z Bielska-Białej. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów na oddziale neurologicznym.

Łukasz Matlakiewicz, z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego wyjaśnił, że 2,3 mln złotych zaplanowano na zmianę lokalizacji Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Neurologii. – Dzięki tej inwestycji znacznie zwiększymy liczbę łóżek na neurologii – podkreślił dyrektor. Obecnie jest tam 37 łóżek. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej dysponuje 46 miejscami. Po remoncie liczba łóżek dla chorych pozostanie na podobnym poziomie.

Dyrektor dodał, że prace powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku i do końca 2020 zakończyć. - Inwestycję będziemy realizowali etapami. Oba oddziały będą w tym czasie normalnie funkcjonować – uspokoił Łukasz Matlakiewicz.

Pozostałe 2 mln złotych z budżetu Województwa Śląskiego zainwestowane zostaną w aparaturę medyczną m.in. nowy mikroskop neurochirurgiczny. Takie urządzenie kosztuje ponad 1 milion złotych, ale jak wyjaśnił z-ca dyrektora, to jeden z najpilniejszych zakupów, jakich trzeba dokonać.
 

INFORMACJA
O CZĘŚCIOWYM
ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSUA

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w zakresie:

Szpital Wojewódzki uruchomił nowoczesny zestaw do litotrypsji, czyli rozkruszania kamieni nerkowych metodą ESWL. Aparat MODULITH SLK to jedno z najnowocześniejszych obecnie urządzeń. Kupione zostało dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który przekazał na ten cel około 1 mln złotych. W ramach inwestycji zmodernizowano również pracownię, w której znajduje się aparat.

Sabina Bigos-Jaworowska, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego, witając gości przybyłych na spotkanie z okazji uruchomienia pracowni, podziękowała Samorządowi Województwa Śląskiego za zaangażowanie w sprawy naszej placówki. Dotychczas używany litotryptor zepsuł się początkiem tego roku. Koszty naprawy okazały się zbyt wysokie. Zdecydowano więc o kupnie nowego sprzętu.

Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego wyraziła zadowolenie, że urządzenie udało się tak szybko kupić.

Krzysztof Pliszek, z-ca dyrektora ds. lecznictwa, a także ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego wyjaśnił, że ESWL jest najczęściej stosowaną metodą leczenia kamicy nerkowej na świecie. To również najmniej inwazyjny sposób, który nie wymaga znieczulenia i chirurgicznego naruszenia tkanek pacjenta. – Litotrypsja zewnątrzustrojowa falą uderzeniową jest wykorzystywana jako pierwszy etap leczenia u blisko 80% osób, cierpiących na kamicę układu moczowego. W czasie zabiegu złóg kruszony jest na drobne fragmenty, które chory musi wydalić wraz z moczem. Wydalanie pokruszonych pozostałości trwa od kilku godzin do kilku tygodni. Zależy to od ich wielkości i budowy anatomicznej moczowodów – powiedział ordynator. Aby pokruszyć kamienie przy użyciu ESWL konieczne jest ich uwidocznienie. Do lokalizacji złogów wykorzystuje się fluoroskopię /promieniowanie rentgenowskie/ oraz ultrasonografię.

Urządzenie, które uruchomiono w Szpitalu Wojewódzkim można łączyć z różnymi stołami operacyjnymi oraz aparatami RTG. Przygotowanie systemu do zabiegu zajmuje bardzo mało czasu. Niewielka, kompaktowa konstrukcja aparatu umożliwia łatwy dostęp operatora do chorego i elementów sterujących systemu. Duża średnica głowicy terapeutycznej sprawia, że podczas zabiegu pacjent odczuwa znacznie mniej bólu, a dokładny system lokalizacji złogów pozwala na precyzyjne wykonywanie litotrypsji zarówno u dorosłych jak i dzieci.

Aparat może być wykorzystywany przy zabiegach urologicznych m.in. do kruszenie kamieni nerkowych, moczowych i w pęcherzu moczowym, a także likwidacji kamieni żółciowych w pęcherzyku żółciowym i w przewodach trzustkowych. Pomoże także pacjentom cierpiącym na chorobę Peyroniego, zaburzenia erekcji i zapalenia prostaty. 

ESWL wprowadzono w Polsce do codziennej praktyki urologicznej w 1988 roku. W Bielsku-Białej pierwszy zabieg litotrypsji przy użyciu aparatu ESWL wykonano w 2000 roku w Szpitalu Wojewódzkim.

 

Bielsko Biała, dn. 16.12.2019

INFORMACJA

O CZĘŚCIOWYM ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

Zarządzenie nr   149 /2019
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego   w Bielsku – Białej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

Zarządzenie nr 148/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 13 grudnia 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

Zamiast śniadania w domu, zapychamy się hot-dogami na stacjach benzynowych. Stres zajadamy słodyczami i za mało się ruszamy. To tylko kilka z wielu grzechów, które codziennie popełniamy, nie dbając o to co i jak jemy. W Szpitalu Wojewódzkim odbyła się konferencja pt: „Jestem tym, co jem”, podczas której dr Anna Brończyk-Puzoń, dietetyk i konsultant żywieniowy oraz Marek Zaremba, założyciel Akademii Zdrowia i Dietoterapii opowiadali o tym jak jeść i żyć zdrowo. Spotkanie odbyło się pod patronatem Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego.

- Szybkie odchudzanie może sprzyjać zawałom – przekonywała Anna Brończyk-Puzoń mówiąc o osobach, które w ciągu czterech miesięcy straciły np.: 40 kg. Dietetyk podkreśliła, że chudnąć należy wolno i racjonalnie. – Swoich pacjentów na początku terapii pytam nie o to co jedzą, ale jak. Okazuje się, że robią to bardzo szybko i na stojąco. Muszą więc zmienić niezdrowe przyzwyczajenia. Przede wszystkim usiąść przy stole i poświęcić przynajmniej 15 minut na zjedzenie przygotowanej potrawy. Potem dopiero omawiamy produkty, które kładą na talerze – tłumaczyła Anna Brończyk-Puzoń.  

Złe nawyki żywieniowe prowadzą do stłuszczenia wątroby, a także trzustki. Dieta zawsze powinna być racjonalna, konsultowana z lekarzem, aby m.in. nie doszło do niedoboru witaminy B12. Objawia się on nawracającymi bólami głowy, pękaniem kącików ust, zmianą koloru skóry na cytrynowy. W skrajnych przypadkach pacjenci mają halucynacje.

Anna Brończyk-Puzoń omawiała także zalety diety wegańskiej, która może przynosić pozytywne efekty w leczeniu miażdżycy. Jak dowodzą badania prowadzone w USA osoby, które zrezygnowały z produktów zwierzęcych, rzadziej mają wszczepiane bypassy. Decyzja o przejściu na weganizm zawsze musi być konsultowana z lekarzem, który będzie regularnie badał stan organizmu pacjenta.

Marek Zaremba wyjaśnił natomiast, jakie są najczęstsze przyczyny chorób w XXI wieku. To przede wszystkim stres, wszechobecne toksyny, niedożywianie organizmu i predyspozycje genetyczne. Dietetyk podkreślił, że organizm człowieka ma możliwość samouzdrawiania. Sprzyjają temu m.in. kultura żywienia, aktywność fizyczna, regeneracja jelit oraz detoksykacja organizmu.