Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 144/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 09 grudnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zarządzenie nr 142/2019
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 04 grudnia 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 
podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

 

W budynku A Szpitala Wojewódzkiego zainstalowano nowoczesny systemu przeciwpożarowy. Na oddziałach pojawiły się m.in. nowe czujniki dymu, które błyskawicznie wykryją wszelkie zagrożenia.


Łukasz Matlakiewicz, z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych placówki poinformował, że inwestycja była koniecznością. Dotychczasowa instalacja działała, ale założona została w momencie uruchomienia szpitala, czyli 20 lat temu. – Od kilku lat staraliśmy się o dofinansowanie na wymianę systemu PPOŻ. W końcu pozyskaliśmy pieniądze – powiedział Łukasz Matlakiewicz.

Inwestycja kosztowała 495 tysięcy złotych. 470 tysięcy pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z własnych funduszy Szpital Wojewódzki dołożył do instalacji 25 tysięcy złotych.
 

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod.2008, postanowiła wybrać ofertę firmy:
 
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.
01-014 Warszawa
ul. Żytnia 16 lok. C
za kwotę brutto: 233.000,00 PLN
 
Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu medycznego:
1. Łóżko dziecięce LD-4.0, z 2001 roku - w ilości 5 sztuk
2. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi, z 2000 roku, w ilości 4 sztuk
3. Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”, z 1998 roku
4. Negatoskop NGP-40 na statywie, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
5. Negatoskop NGP-10,z 1998 roku
6. Negatoskop 10, 1998 roku
7. Negatoskop 10, 1998 roku
8. Negatoskop 2-sekcyjny, z 1998 roku
9. Negatoskop 4-sekcyjny, z 1998 roku
10. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 3 sztuki
11. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
12. Negatoskop NGP-30, z 1998 roku
13. Negatoskop NGP-40, z 1998 roku
14. Negatoskop NGP-41 hf, z 1998 roku
15. Sterylizator parowy CASTLE, typ MC-133, z 1999 roku
postanowiła: 
 
przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)
 

Zarządzenie nr 139/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Krzysztof  Pliszek, ordynator oddziału urologii Szpitala Wojewódzkiego został dziś wybrany na stanowisko z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa naszej placówki. 1 grudnia oficjalnie przejmie obowiązki  Wojciecha Muchackiego, który pełni tę funkcję od 2001 roku.

Konkurs na stanowisko z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpital Wojewódzki ogłosił 21 października tego roku. Od kandydatów wymagano posiadania m.in. tytułów lekarza oraz specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny, a także co najmniej ośmioletniego stażu w zawodzie.

Każda z osób startujących w konkursie musiała również przedstawić pisemną koncepcję pracy na nowym stanowisku.

Krzysztof  Pliszek w 1992 roku ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1992 do 1993 odbył staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bielsku-Białej, gdzie  w październiku 1993 roku rozpoczął pracę na oddziale urologii. Po zdaniu wymaganych egzaminów w 1995 roku uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 2000 roku II stopień specjalizacji z zakresu urologii.

Pracę na stanowisku z-cy ordynatora urologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej pełnił od roku 2003. Od 2007 roku jest ordynatorem tego oddziału. W  tym roku Krzysztof Pliszek ukończył  studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie.

Krzysztof Pliszek jest członkiem Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego a także  przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej Śląskiego Towarzystwa Urologicznego oraz sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego.

Wojciech Muchacki  w 1977 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. W latach 1977 do 1978 odbył staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bielsku-Białej, gdzie w październiku 1978 roku rozpoczął pracę na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po zdaniu wymaganych egzaminów w 1982 roku uzyskał I stopień specjalizacji, a w 1986 roku II stopień specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Pracę na stanowisku z-cy ordynatora  w tej placówce pełnił do roku 1989.

Następnie Wojciech Muchacki rozpoczął pracę w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim „Stalownik” w Bielsku-Białej, gdzie do roku 2001 pełnił funkcję kierownika Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego, jak również funkcję z-cy dyrektora.

W 2001 roku, w wyniku reorganizacji został zatrudniony w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, gdzie pełnił funkcję ordynatora i kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz  z-cy  Dyrektora ds. Lecznictwa. W tym okresie ukończył specjalizację z zakresu medycyny ratunkowej. Był kierownikiem specjalizacji lekarzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.

Wojciech Muchacki przez 15 lat pełnił dyżury w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym, jako lekarz karetki „R”. Był również wykładowcą w Beskidzkiej Szkole Ratownictwa. Brał udział w licznych zjazdach i konferencjach naukowych z zakresu anestezjologii i medycyny ratunkowej. Jest autorem jednego rozdziału książki „Ratownictwo medyczne w Polsce” pod red. Prof. Juliusza Jakubaszki.

 

 

 

 

Nowoczesny aparat RTG montowany jest w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego. Sprzęt kupiony został dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kosztował ponad 640 tysięcy złotych.

Łukasz Matlakiewicz, z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego poinformował, że nowy aparat zastąpi wyeksploatowany rentgen, który służył pacjentom ponad 20 lat, od momentu powstania placówki. – Po zakończeniu montażu zakupionego właśnie urządzenia, będziemy dysponowali trzema, nowoczesnymi aparatami RTG – wyjaśnił dyrektor.

Badania RTG pozwalają na uzyskiwanie czytelnych obrazów różnych okolic ciała. Od początku grudnia na nowym rentgenie wykonywana  będzie m.in. urografia, pozwalająca ocenić działanie całego układu moczowego pacjenta.

 

 

To była wyjątkowa wizyta. Z okazji  przypadającego 17 listopada Światowego Dnia Wcześniaka, oddział patologii noworodka  w Szpitalu Wojewódzkim  odwiedzili uczniowie czwartej klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach.

Przebywające na oddziale maluchy otrzymały od dzieci prezenty – czerwone serduszka i karteczki z dedykacją. Oddział patologii noworodka przyozdobiony został lurkami, własnoręcznie wykonanymi przez uczniów, którzy pod okiem szpitalnego personelu poznali jak wygląda praca w takim miejscu i na czym polega opieka nad noworodkami, które pierwsze tygodnie życia spędzają w inkubatorach.

„Wesoły inkubator” - tak nazwali uczniowie swoją wyjątkową akcję z okazji Światowego Dnia Wcześniaka. Na wykonanych przez nich obrazkach podziwiać możemy bajecznie kolorowe postacie z bajek.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego niżej wymienionego sprzętu medycznego:
1. Łóżko dziecięce LD-4.0, z 2001 roku  - w ilości 5 sztuk
Cena wywoławcza – 370,00 zł za 1 sztukę
2. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi, z 2000 roku, w ilości 4 sztuk
Cena wywoławcza – 79,00 zł za 1 sztukę
3. Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”,  z 1998 roku
Cena wywoławcza – 288,50 zł
4. Negatoskop NGP-40 na statywie, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
Cena wywoławcza – 242,50 zł za 1 sztukę
5. Negatoskop NGP-10,z 1998 roku
Cena wywoławcza – 47,50 zł
6. Negatoskop 10, 1998 roku
Cena wywoławcza – 83,00 zł
7. Negatoskop 10, 1998 roku
Cena wywoławcza – 55,50 zł
8. Negatoskop 2-sekcyjny, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 50,00 zł
9. Negatoskop 4-sekcyjny, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 85,00 zł
10. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 3 sztuki
Cena wywoławcza – 33,50 zł za 1 sztukę
11. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
Cena wywoławcza – 66,50 zł za 1 sztukę
12. Negatoskop NGP-30, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 70,50 zł
13. Negatoskop NGP-40, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 116,50 zł
14. Negatoskop NGP-41 hf, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 230,50 zł
15. Sterylizator parowy CASTLE, typ MC-133, z 1999 roku
Cena wywoławcza – 11.797,00 zł
 
Informację na temat aparatury medycznej, urządzeń oraz wyposażenia można uzyskać pod nr tel. 33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż sprzętu medycznego  – nie otwierać przed 28.11.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 28.11.2019r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)
Ponadto Sprzedający informuje iż:
Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem zbywanego w przetargu sprzętu medycznego po wcześniejszym umówieniu terminu;
Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc69 kB2019-11-18 10:412019-11-18 10:41
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc46 kB2019-11-18 10:412019-11-18 10:41
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-11-18 10:412019-11-18 10:41