Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

            

 

9 września jest w tym roku szczególny dla transplantologii – tego dnia obchodzimy  Europejski Dzień Donacji Narządów (EODD).

Obchody Dnia Donacji są organizowane od wielu lat z inicjatywy Rady Europy. Odbywają się co roku – jesienią, bezpośrednio po posiedzeniu Europejskiego Komitetu Przeszczepiania Narządów (CD-P-TO), który działa w ramach Rady Europy. Każdego roku EODD odbywa się w innym kraju. Tegoroczne uroczystości przygotowała Szwajcaria. EODD jest obchodzony w całej Europie, a nawet poza naszym kontynentem.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101 zatrudni:
Lekarzy specjalistów w zakresie:

neurochirurgii, nefrologii, pediatrii

Lekarzy specjalistów lub chcących się specjalizować w zakresie:

neurologii, chorób wewnętrznych, hematologii, neonatologii

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie oferty wraz z kserokopią uprawnień
i posiadanych kwalifikacji zawodowych na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                     Bielsko- Biała, dnia 24.08.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 65/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 08.08.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 21 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

W związku z awarią REZONANS MAGNETYCZNY nieczynny jest do odwołania.

Wszystkie zaplanowane badania, zostaną wykonane w późniejszym terminie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Bielsko-Biała, dnia 10.08.2017r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż sterylizatora parowego SC-8 postanowiła wybrać ofertę:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
43 385 Jasienica
Jasienica 845

za kwotę: 1 000,00 zł

Zarządzenie nr 65/2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 08 sierpnia 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 t.j. z późn. zm.)

 § 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub
w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,

3)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

4)      Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

5)      Oddział Neurologiczny,

6)      Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,

7)      Oddział Noworodkowy,

8)      Oddział Chorób Wewnętrznych - dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Hematologii,

9)      Oddział Hematologii - dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Chorób Wewnętrznych.

 

PAKIET 2

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Zakładu Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji:

1)      pulmonologicznych

2)      chirurgii szczękowej

3)      dermatologii.

 PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji        wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,

2)      położna,

3)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Sterylizator parowy MC-8

1

1996

1 000,00

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowaną cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 08.08.2017r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2017-07-26 10:382017-07-26 10:38
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2017-07-26 10:382017-07-26 10:38

Zakres obowiązków:

−        sporządzanie list płac - w tym pracowników na umowy zlecenie,

−        prowadzenie kart wynagrodzeń,

−        sporządzanie deklaracji PIT,

−        praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów płacowo-kadrowych i podatkowych

−        sporządzanie potrąceń z wynagrodzeń w zakresie nakazów sądowych i komorniczych,

−        prowadzenie  korespondencji w zakresie zajęć wynagrodzeń,

−        kontrola stanu należności od pracowników i inicjowanie ich egzekwowania,

−        analiza wynagrodzeń w oparciu o dane wewnętrzne

Wymagania:

−        wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
−        znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
−        umiejętność analizy zdarzeń pod kątem podatku VAT,
−        umiejętność wyliczenie i sporządzenie deklaracji VAT,
−        praktyka w prowadzeniu rozliczeń VAT,
−        umiejętność prowadzenia rejestrów,
−        praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo- finansowego,
−        dobra znajomość pakietu MS Office,
−        wprowadzanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym,
−        kontrola faktur zakupowych pod względem formalnym i rachunkowym,
−        dobra organizacja pracy,
−        samodzielność i odpowiedzialność,
−        dyspozycyjność i zaangażowanie,
−        doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

                     Bielsko- Biała, dnia 21.07.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 59/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 12.07.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.