Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Aneks nr 1

z dnia 18 czerwca 2018r.

 

do Zarządzenia nr 49/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z dnia 13 czerwca 2018r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zarządzenie nr 49/2018
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1638 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) .

Szanowni Państwo,

Dyrekcja oraz Pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej pragną świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie. W trosce o prawo Pacjenta do informacji, poszanowanie prawa do prywatności i intymności Pacjenta oraz właściwą ochrony danych osobowych, przekazujemy w Państwa ręce „Politykę ochrony danych osobowych Pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej”.
Zachęcamy Państwa do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w przypadku wszelkich wątpliwości lub pytań, co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.

Załączniki:
Pobierz plik (polityka_ochrony_danych.pdf)polityka_ochrony_danych.pdf634 kB2018-08-06 09:092018-08-06 09:09
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 2019-04-01.pdf)Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 2019-04-01.pdf583 kB2019-05-06 09:072019-05-06 09:07

Bielsko- Biała, dnia 24.05.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 42/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 15.05.2018r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 29 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią
obchodzony jest między 26 maja a 1 czerwca 2018 r.

W miesiącu maju rozpoczyna się akcja promocyjna Ministerstwa Zdrowia: Karmienie piersią,
w której uczestniczy Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.

W ramach akcji do Szpitala trafią bawełniane body dziecięce, z napisem promującym karmienie piersią oraz metką, która zawiera zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące naturalnego karmienia, które zostaną przekazane naszym pacjentkom.

„- Chcemy podarować pacjentkom upominek, który będzie przypominał, jak ważne dla zdrowia zarówno dziecka, jak i mamy jest karmienie piersią - mówi Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.”

Body zawiera dwustopniową regulację rozmiaru, wygodne zapięcie kopertowe i wywijane mankiety. Zostało uszyte w Polsce oraz wykonane przy użyciu bezpiecznych dla niemowląt, certyfikowanych dzianin i farb do nadruków.


Przy tej okazji przypominamy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca:

- wyłączne karmienie piersią do ukończenia przez dziecko 6 miesiąca życia,
- kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku życia i dłużej przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających.


Pełną informację na temat Ogólnopolskiego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią  można uzyskać na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/zdrowie/karmienie-piersia-akcja-promocyjna-ministerstwa-zdrowia
 

Zarządzenie nr 42/2018

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 15 maja 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 informuje, że począwszy od dnia 8 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. będzie przeprowadzona modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

SOR Szpitala Wojewódzkiego nadal będzie funkcjonował na dotychczasowym poziomie zabezpieczenia, jedynie okresowo będzie dokonywane przemieszczanie niektórych części jego działalności w obrębie struktury szpitala o czym pacjenci będą informowani na bieżąco.

W pierwszym etapie modernizacji od 08.05.2018 r. funkcjonować będzie AMBULATORIUM SOR zlokalizowane poza istniejącą estakadą dojazdową z wyraźnie oznakowaną drogą dojścia i dojazdu.

Z dniem 8 maja 2018 r. zamknięciu ulega droga dojścia do SOR-u kładką dla pieszych obok apteki zewnętrznej, co zostanie odpowiednio oznakowane.

Pacjenci z ustalonym terminem przyjęcia do Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w trybie planowym będą przyjmowani na I piętrze budynku frontowego (wejście główne) w odpowiednio oznakowanym miejscu.

Dojazd dla karetek systemu ratownictwa odbywać się będzie według ustaleń z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym.

 

                  Ryszard Batycki
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej