Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu i aparatury medycznej:

1.      Urządzenie do utylizacji tlenku etylenu, typ 50AE, z 2007r.
2.     
Sterylizator gazowy typ „Amsco
3.     
Fundskamera (angiograf), typ F450 Plus IR, Firmy Carl Zeiss, z 2001 roku
4.     
Fakoemulsyfikator, z 2005 roku
5.     
Nosze z wózkiem pod inkubator , z 2006 roku

postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Uchwałą nr 1530/55/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 lipca 2019 r. Pani Sabina Bigos-Jaworowska została powołana z dniem 1 sierpnia 2019 r. na stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej.

W dniu 29 lipca 2019 r. – ostatnim dniu urzędowania obecnego dyrektora Ryszarda Batyckiego – odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielami pracowników Szpitala, w którym uczestniczyła także Pani Barbara Daniel – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pani Dyrektor Daniel podziękowała obecnemu Dyrektorowi za wieloletnią współpracę  oraz oficjalnie przekazała Pani Dyrektor Sabinie Bigos-Jaworowskiej uchwałę o powołaniu na stanowisko dyrektora.

Z dniem 29 lipca 2019 r. na zasłużoną emeryturę przeszedł wieloletni Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Pan Ryszard Batycki, który sprawował tą funkcję nieprzerwanie od 1 lutego 1998 r.
Z tej okazji życzymy, spełnienia marzeń i realizacji tych planów, które z racji zaangażowania w obowiązki zawodowe, były odkładane na później. Ponadto życzymy dużo zdrowia i spokoju w życiu osobistym.

Serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę, wszystkie wspólnie podejmowane decyzje i wypracowywane kompromisy. Dziękujemy za to, że pozostawia Pan Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej jako jedną z najlepiej rozwiniętych i najbardziej strategiczną jednostkę służby zdrowia w regionie.

 

 

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż

używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod.2008 postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym

(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia.

Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu:

swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła

 

Dzięki IKP:

• otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem
• sprawdzisz, jak przyjmować lek i w jakiej dawce
• masz dostęp do danych swoich dzieci do 18 roku życia
• sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ

 

Korzystaj z e-recepty

• nie ma ryzyka, że otrzymasz w aptece nieprawidłowy lek
• możesz wykupić każdy lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji
• jeśli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejną e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie

Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie) i odbieraj recepty elektronicznie.


Załączniki:
Pobierz plik (A4_e-recepta.pdf)A4_e-recepta.pdf2754 kB2019-07-22 14:182019-07-22 14:18
Pobierz plik (IKP_A4.pdf)IKP_A4.pdf918 kB2019-07-22 14:182019-07-22 14:18

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następującego sprzętu i aparatury medycznej:
1. Urządzenie do utylizacji tlenku etylenu, typ 50AE, z 2007r.
     cena wywoławcza – 17.293,00 zł
2. Sterylizator gazowy typ „Amsco Eagle” 3017, z 2004 roku
     Cena wywoławcza – 18.399,00 zł
3. Funduskamera (angiograf), typ F450 Plus IR, Firmy Carl Zeiss, z 2001 roku
     Cena wywoławcza – 23.912,00 zł
4. Fakoemulsyfikator, z 2005 roku
     Cena wywoławcza – 57.042,00 zł
5. Nosze z wózkiem pod inkubator , z 2006 roku
     Cena wywoławcza – 2.309,00 zł
 
Informację na temat sprzętu medycznego  i aparatury medycznej można uzyskać pod nr tel. .33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż sprzętu medycznego i aparatury medycznej 
–nie otwierać przed 29.07.2019r. Godz. 12.00”– należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, 
Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 29.07.2019r. do godz. 11:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)
 
Ponadto Sprzedający informuje iż:
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-07-18 09:042019-07-18 09:04
Pobierz plik (projekt__umowy.doc)projekt__umowy.doc64 kB2019-07-18 09:042019-07-18 09:04
Pobierz plik (zalacznik__1.doc)zalacznik__1.doc36 kB2019-07-18 09:042019-07-18 09:04


Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następującego sprzętu medycznego:

1.    Lampa operacyjna MACH 380F, z 2000 roku  
        Cena wywoławcza – 1.990,00 zl
2.    Lampa operacyjna MACH 500 F, z 2000 roku
        Cena wywoławcza – 2.435,00 zł
3.    Lampa operacyjna MACH 500F,  z 2000 roku
        Cena wywoławcza – 2.450,00 zł

Informację na temat sprzętu medycznego  można uzyskać pod nr tel. 33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż sprzętu medycznego  – nie otwierać przed 30.07.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 30.07.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Ponadto Sprzedający informuje iż:
•    Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
•    Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
•    Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-07-18 08:532019-07-18 08:53
Pobierz plik (projekt_umowy.doc)projekt_umowy.doc61 kB2019-07-18 08:592019-07-18 08:59
Pobierz plik (zalacznik_1.doc)zalacznik_1.doc34 kB2019-07-18 09:002019-07-18 09:00
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż rezonansu magnetycznego
 
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.
Cena wywoławcza – 400.000,00zł
Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102073 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 23.07.2019r. Godz. 12.00” 
– należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 23.07.2019r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)
Sprzedający ustala wadium w wysokości 40.000,00zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy 
Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 22.07.2019r. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.
Ponadto Sprzedający informuje iż:
Zdemontowany rezonans jest utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu w ilości wystarczającej do transportu aparatu;
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc32 kB2019-07-12 08:192019-07-12 08:19
Pobierz plik (projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc)projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc60 kB2019-07-12 08:202019-07-12 08:20
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-07-12 08:202019-07-12 08:20

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 73/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 01.07.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 8 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

INFORMACJA
            
Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż
używanej karetki transportowej FIAT model Doblo Cargo postanowiła wybrać ofertę firmy:
Auto Centrum Piotr Maciejczyk
34-100 Wadowice
ul. Lwowska 72A
za cenę brutto 13.222,22 zł