Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

             Bielsko- Biała, dnia 12.12.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 139/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 27.11.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert  o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 26 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 147/2019
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami).

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego niżej wymienionego sprzętu medycznego:
1. Łóżko dziecięce LD-4.0, z 2001 roku  - w ilości 5 sztuk
Cena wywoławcza – 185,00 zł za 1 sztukę
2. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi, z 2000 roku, w ilości 4 sztuk
Cena wywoławcza – 39,50 zł za 1 sztukę
3. Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”,  z 1998 roku
Cena wywoławcza – 144,25 zł
4. Negatoskop NGP-40 na statywie, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
Cena wywoławcza – 121,25 zł za 1 sztukę
5. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 23,75 zł
6. Negatoskop 10, 1998 roku
Cena wywoławcza – 41,50 zł
7. Negatoskop 10, 1998 roku
Cena wywoławcza – 27,75 zł
8. Negatoskop 2-sekcyjny, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 25,00 zł
9. Negatoskop 4-sekcyjny, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 42,50 zł
10. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 3 sztuki
Cena wywoławcza – 16,75 zł za 1 sztukę
11. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
Cena wywoławcza – 33,25 zł za 1 sztukę
12. Negatoskop NGP-30, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 35,25 zł
13. Negatoskop NGP-40, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 58,25 zł
14. Negatoskop NGP-41 hf, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 115,25 zł
15. Sterylizator parowy CASTLE, typ MC-133, z 1999 roku
Cena wywoławcza – 5.898,50 zł

Zarządzenie nr 144/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 09 grudnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zarządzenie nr 142/2019
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 04 grudnia 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 
podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

 

W budynku A Szpitala Wojewódzkiego zainstalowano nowoczesny systemu przeciwpożarowy. Na oddziałach pojawiły się m.in. nowe czujniki dymu, które błyskawicznie wykryją wszelkie zagrożenia.


Łukasz Matlakiewicz, z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych placówki poinformował, że inwestycja była koniecznością. Dotychczasowa instalacja działała, ale założona została w momencie uruchomienia szpitala, czyli 20 lat temu. – Od kilku lat staraliśmy się o dofinansowanie na wymianę systemu PPOŻ. W końcu pozyskaliśmy pieniądze – powiedział Łukasz Matlakiewicz.

Inwestycja kosztowała 495 tysięcy złotych. 470 tysięcy pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z własnych funduszy Szpital Wojewódzki dołożył do instalacji 25 tysięcy złotych.
 

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod.2008, postanowiła wybrać ofertę firmy:
 
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.
01-014 Warszawa
ul. Żytnia 16 lok. C
za kwotę brutto: 233.000,00 PLN
 
Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu medycznego:
1. Łóżko dziecięce LD-4.0, z 2001 roku - w ilości 5 sztuk
2. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi, z 2000 roku, w ilości 4 sztuk
3. Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”, z 1998 roku
4. Negatoskop NGP-40 na statywie, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
5. Negatoskop NGP-10,z 1998 roku
6. Negatoskop 10, 1998 roku
7. Negatoskop 10, 1998 roku
8. Negatoskop 2-sekcyjny, z 1998 roku
9. Negatoskop 4-sekcyjny, z 1998 roku
10. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 3 sztuki
11. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
12. Negatoskop NGP-30, z 1998 roku
13. Negatoskop NGP-40, z 1998 roku
14. Negatoskop NGP-41 hf, z 1998 roku
15. Sterylizator parowy CASTLE, typ MC-133, z 1999 roku
postanowiła: 
 
przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)
 

Zarządzenie nr 139/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert