Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zaproszenie do składania ofert

"Świadczenie usług konserwacji i serwisowania dwóch stacji uzdatniania wody firmy Culligan dla potrzeb Stacji Dializ i Centralnej Sterylizatornii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej"

Bielsko – Biała, dn. 29.09.2020r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

                   Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

                   W związku z powyższym postępowanie konkursowe ogłoszone Zarządzeniem Nr 115/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej z dnia 22 września 2020r. unieważnia się.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

Przedmiot zamówienia

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,
2)      Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapiioraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)         Szpitalny Oddział Ratunkowy,
2)        Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.doc)zarządzenie.doc56 kB2020-09-25 14:502020-09-25 14:50
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc50 kB2020-09-25 14:502020-09-25 14:50
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc67 kB2020-09-25 14:502020-09-25 14:50
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc74 kB2020-09-25 14:502020-09-25 14:50
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc96 kB2020-09-25 14:512020-09-25 14:51

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 108/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej  z dnia 16.09.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na:
Wykonywanie usługi świadczenia kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w zakresie działalności Szpitala, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi organami orzekającymi.

Zarządzenie nr 115/2020

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, zawiadamia wszystkich Wykonawców, iż postępowanie na:
 

 „Wykonywanie usługi świadczenia kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w zakresie działalności Szpitala, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi organami orzekającymi.”
 

zostało unieważnione ze względu na to, że cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W załączeniu skan zawiadomienia.

Zarządzenie nr 108/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

Wymiana przeszklonych ścianek z drzwiami przesuwnymi w strefie wejścia do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Bielsko- Biała, dnia 10.09.2020r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 104/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 31.08.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursuofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia,
że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.