Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej po 9. miesiącach prac w dniu 31.01.2017r zakończył realizację projektu pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”. Uroczyste, symboliczne przecięcie wstęgi przy ustawionych w obrębie szpitala panelach elektrowni fotowoltaicznych zapoczątkowało 30 stycznia tego roku pracę nowoczesnej inwestycji proekologicznej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa śląskiego, samorządu a także dyrektorzy placówek służby zdrowia.

Inwestycja pochłonęła kwotę 7 073 399,62 zł, Wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, wyniosła 5 030 797,82zł. Głównym wykonawcą prac w projekcie była firma Energia Polska Spółka Akcyjna, która w konsorcjum z Caldoris Polska Sp. z o.o. wykonała wszystkie prace poza zaprojektowaniem i wykonaniem modernizacji istniejącego oświetlenia, polegającego na wymianie opraw z tradycyjnych świetlówkowych na oprawy typu LED.