Dyżurka lekarzy:

33 810 21 91

Posterunek pielęgniarek:

33 810 21 95

Lokalizacja:

Blok A, piętro V

dr n. med. Wojciech Jaszczurowski
Kierownik Oddziału

mgr Ewa Pieronkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa

Hospitalizowani w stanach zagrożenia życia, z ostrymi zespołami wieńcowymi, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, ostrą niewydolnością serca, otrzymują nowoczesne leczenie wg standardów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz Polskiego Towarzystwa Kadiologicznego.

W oddziale wykonuje się zabiegi implantacji stymulatorów serca i defibrylatorów – kardiowerterów różnych typów. Przeprowadzane są również zabiegi ablacji z wykorzystaniem m.in. systemu elektroanatomicznego 3D. Ablacje polegają na zniszczeniu lub odizolowaniu za pomocą elektrod niewielkiego obszaru tkanki serca, który odpowiada za powstawanie arytmii. Jednocześnie dzięki zastosowaniu elektroanatomicznego systemu 3D na ekranach komputerów pojawiają się kolorowe obrazy, przedstawiające serce w przestrzeni trójwymiarowej, z nałożonymi mapami jego czynności elektrycznych. Na tej podstawie specjalista stwierdza, gdzie znajdują się ogniska arytmii oraz jak się one rozprzestrzeniają. W czasie rzeczywistym rejestrowane są także dokładne informacje o rozchodzeniu się fal pobudzenia, lokalizacji blizn, a także o położeniu i sile nacisku wprowadzonych do serca cewników. Wszystko to sprawia, że zabieg przeprowadzony z wykorzystaniem tej metody jest o wiele bardziej precyzyjny.

Intensywny Nadzór Kardiologiczny posiada:
• 6 monitorów przyłóżkowych i monitor centralny, które zapewniają:
◦ ciągły pomiar 3 odprowadzeń EKG z oceną ST w czasie rzeczywistym z możliwością ciągłego zapisu saturacji krwi, ciśnienia tętniczego, częstości oddechów, temperatury ciała, oceną arytmii. Zapis jest archiwizowany z możliwością podglądu do 72 godzin wstecz i wydruku.
◦ pomiary inwazyjne ciągłe i chwilowe ciśnienia tętniczego, ośrodkowego, ciśnienia żylnego, pomiary ciśnienia w jamach serca, ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej, rzutu serca metodą termodilucji, opory płucowe oraz obwodowe.
• tlen, powietrze i próżnię centralną, przenośny ssak oraz pulsoksymetr, respirator,
• defibrylator z możliwością zapisu EKG, stymulacji przezskórnej i oceną saturacji
• 12-kanałowy EKG
• 3 stymulatory zewnętrzne, elektrody endokawitarne z możliwością czasowej stymulacji
• pompy infuzyjne ciśnieniowe i kroplowe
• niezależne od sieci źródło prądu
• zestaw do nakłucia i drenażu osierdzia oraz opłucnej, zestawy kaniulacji żył centralnych i tętnic,
• możliwość całodobowego wykonania EKG, UKG z kolorowym Dopplerem, rezonansu magnetycznego, RTG klatki piersiowej, klasycznej i spiralnej TK, arteriografii, badań laboratoryjnych: wysokoczułej troponiny, CPK-MB, BNP, parametrów krzepnięcia krwi, D-dimery, gazometrii, poziomu cukru oraz kreatyniny, morfologii posiewu materiału biologicznego i innych parametrów biochemicznych.