Karta praw pacjetna
fotografia
fotografia

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. z 2009 r. Nr. 52, poz. 417) –  przekazujemy informację o obowiązujących przepisach dotyczących praw pacjenta.