Dyżurka lekarzy:

33 810 24 71

Posterunek pielęgniarek:

33 810 24 75

Lokalizacja:

Blok A, piętro VII

Ordynator Oddziału:
lek. med. Anna Skórka-Janik

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Teresa Duc

fotografia
fotografia
fotografia

Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej posiada 20 łóżka.

Oddział w pełni zabezpiecza chorym kompleksową diagnostykę i leczenie, zarówno operacyjne jak i zachowawcze, w zakresie chorób nosa, zatok, gardła, krtani i uszu.

Dotyczy to również powikłań schorzeń z tego zakresu.W Oddziale stosujemy nowoczesne metody leczenia.

Oddział świadczy usługi w zakresie:

diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i łagodnych nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani, ślinianek i szyi, jamy ustnej,
diagnostyki i leczenia w zakresie ostrych, przewlekłych i powikłań zakażeń bakteryjnych narządów górnych dróg oddechowych, uszu i szyi,
diagnostyki i leczenia urazów narządów laryngologicznych,
diagnostyki i leczenia obturacyjnych postaci chrapania i zespołu bezdechu sennego,
diagnostyki i leczenia nagłych głuchot i przewlekłych niedosłuchów różnego pochodzenia oraz uszkodzeń przedsionkowych i pozaprzedsionkowych narządu równowagi,
diagnostyki obwodowych i centralnych przyczyn uszkodzeń głosu i mowy oraz leczenia chorób narządu głosu i mowy pochodzenia obwodowego,

Jakość świadczonych usług oparta jest o standardy i procedury obowiązujące w oddziale i szpitalu, a dobro chorego jest celem najważniejszym.