fotografia

Poradnia Alergologiczna

W Poradni zatrudnionych jest 3 lekarzy alergologów, z których jeden jest internistą, drugi laryngologiem a trzeci pediatrą – pulmonologiem. Personel pielęgniarski Poradni ukończył specjalistyczne szkolenie niezbędne do pracy w Poradni.

zdjęcie

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia prowadzi działalność konsultacyjną, diagnostyczną i leczniczą obejmującą specjalistyczne porady dla dorosłych z zakresu schorzeń ogólnochirurgicznych.

fotografia

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia prowadzi działalność konsultacyjną, diagnostyczną i leczniczą obejmującą specjalistyczne porady dla dorosłych z zakresu schorzeń obejmujących zakres chirurgii naczyniowej.

fotografia

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna działa w oparciu o wytyczne europejskie EASD i polskie PTD

fotografia

Poradnia Diabetologii Dziecięcej

Poradnia działa od kwietnia 2006 r. i obejmuje leczeniem dzieci do 18 roku życia z cukrzycą typu 1. W Poradni pracuje lekarz pediatra diabetolog, dietetyczka oraz pielęgniarka edukacyjna.

fotografia

Poradnia Endokrynologiczna

W poradnii zatrudnionych jest 3 lekarzy endokrynologów. Poradnia działa w oparciu o standardy endokrynologii zalecane przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne.

fotografia

Poradnia Foniatryczna z pracownią audiologiczną

Zakres usług Poradni Foniatrycznej Dorośli: Profilaktyka i leczenie foniatryczne osób wykonujących zawody obciążające narząd głosu.

fotografia

Poradnia Gastroenterologiczna

W Poradnii Gastroenterologicznej , przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami przewodu pokarmowego , a ich diagnostyka opiera się również o pracownię endoskopii i pozostałe zakłady diagnostyki szpitala.

fotografia

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia oferuje: – pełnozakresową, wysoko specjalistyczną diagnostykę i leczenie w zakresie ginekologii i położnictwa.

fotografia

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia realizuje porady specjalistyczne dla mieszkańców Podbeskidzia, w tym w ramach kontraktu z NFZ przeprowadza kontrole i programowanie stymulatorów serca i defibrylatorów – kardiowerterów.

fotografia

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia laryngologiczna zajmuje się pełną diagnostyką i leczeniem schorzeń górnych dróg oddechowych oraz narządu słuchu.

fotografia

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nerek, diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego, leczeniem zachowawczym pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

fotografia

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia służy pacjentom przed i po leczeniu operacyjnym. Pacjenci konsultowani i leczeni w Poradni mogą korzystać z pełnego zakresu badań diagnostycznych, w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, EMG i badań laboratoryjnych.

fotografia

Poradnia Neurologiczna

Poradnia świadczy pełnoprofilowe usługi neurologiczne. Poradnia posiada pełne zabezpieczenie diagnostyczne w miejscu funkcjonowania

fotografia

Poradnia Okulistyczna

Do poradni przyjmowani są pacjenci z planowanych zapisów oraz ze skierowaniem od okulisty (zapisanie do zabiegu, konsultacje, angiografia fluoresceinowa, USG, perymetria).

fotografia

Poradnia ortopedyczno-urazowa

W poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej diagnozowaniu i leczeniu podlegają następujące schorzenia i grupy schorzeń.

fotografia

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką dzieci leczone w Oddziale Patologii Noworodka naszego szpitala a także wszystkie wcześniaki z naszego rejonu leczone w innych szpitalach i klinikach.

fotografia

Poradnia Rehabilitacji

W Poradni Rehabilitacyjnej kwalifikowani są pacjenci do specjalistycznego leczenia usprawniającego. Czterech lekarzy specjalistów przyjmujących w poradni kieruje pacjentów do naszej pracowni fizjoterapii, w której są leczeni w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

fotografia

Poradnia Urologiczna

Poradnia dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Poradnia posiada pełny dostęp do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii.