fotografia

Poradnia Alergologiczna

W Poradni zatrudnionych jest 3 lekarzy alergologów, z których jeden jest internistą, drugi laryngologiem a trzeci pediatrą – pulmonologiem. Personel pielęgniarski Poradni ukończył specjalistyczne szkolenie niezbędne do pracy w Poradni.

zdjęcie

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia prowadzi działalność konsultacyjną, diagnostyczną i leczniczą obejmującą specjalistyczne porady dla dorosłych z zakresu schorzeń ogólnochirurgicznych.

fotografia

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia prowadzi działalność konsultacyjną, diagnostyczną i leczniczą obejmującą specjalistyczne porady dla dorosłych z zakresu schorzeń obejmujących zakres chirurgii naczyniowej.

fotografia

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna działa w oparciu o wytyczne europejskie EASD i polskie PTD

fotografia

Poradnia Diabetologii Dziecięcej

Poradnia działa od kwietnia 2006 r. i obejmuje leczeniem dzieci do 18 roku życia z cukrzycą typu 1. W Poradni pracuje lekarz pediatra diabetolog, dietetyczka oraz pielęgniarka edukacyjna.

fotografia

Poradnia Endokrynologiczna

W poradnii zatrudnionych jest 3 lekarzy endokrynologów. Poradnia działa w oparciu o standardy endokrynologii zalecane przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne.

fotografia

Poradnia Foniatryczna z pracownią audiologiczną

Zakres usług Poradni Foniatrycznej Dorośli: Profilaktyka i leczenie foniatryczne osób wykonujących zawody obciążające narząd głosu.

fotografia

Poradnia Gastroenterologiczna

W Poradnii Gastroenterologicznej , przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami przewodu pokarmowego , a ich diagnostyka opiera się również o pracownię endoskopii i pozostałe zakłady diagnostyki szpitala.

fotografia

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia oferuje: – pełnozakresową, wysoko specjalistyczną diagnostykę i leczenie w zakresie ginekologii i położnictwa.

fotografia

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia realizuje porady specjalistyczne dla mieszkańców Podbeskidzia, w tym w ramach kontraktu z NFZ przeprowadza kontrole i programowanie stymulatorów serca i defibrylatorów – kardiowerterów.

fotografia

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia laryngologiczna zajmuje się pełną diagnostyką i leczeniem schorzeń górnych dróg oddechowych oraz narządu słuchu.

fotografia

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nerek, diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego, leczeniem zachowawczym pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

fotografia

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia służy pacjentom przed i po leczeniu operacyjnym. Pacjenci konsultowani i leczeni w Poradni mogą korzystać z pełnego zakresu badań diagnostycznych, w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, EMG i badań laboratoryjnych.

fotografia

Poradnia Neurologiczna

Poradnia świadczy pełnoprofilowe usługi neurologiczne. Poradnia posiada pełne zabezpieczenie diagnostyczne w miejscu funkcjonowania

fotografia

Poradnia Okulistyczna

Do poradni przyjmowani są pacjenci z planowanych zapisów oraz ze skierowaniem od okulisty (zapisanie do zabiegu, konsultacje, angiografia fluoresceinowa, USG, perymetria).

fotografia

Poradnia ortopedyczno-urazowa

W poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej diagnozowaniu i leczeniu podlegają następujące schorzenia i grupy schorzeń.

fotografia

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką dzieci leczone w Oddziale Patologii Noworodka naszego szpitala a także wszystkie wcześniaki z naszego rejonu leczone w innych szpitalach i klinikach.

fotografia

Poradnia Rehabilitacji

W Poradni Rehabilitacyjnej kwalifikowani są pacjenci do specjalistycznego leczenia usprawniającego. Czterech lekarzy specjalistów przyjmujących w poradni kieruje pacjentów do naszej pracowni fizjoterapii, w której są leczeni w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

fotografia

Poradnia Urologiczna

Poradnia dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Poradnia posiada pełny dostęp do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii.

Poradnia Hematologiczna

Poradnia Hematologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego, w tym z uwzględnieniem hematoonkologii.​