Dyżurka lekarzy:

33 810 25 72

Posterunek pielęgniarek:

33 810 25 77

Lokalizacja:

Blok D, piętro III

dr n. med. Beata Porębska
Kierownik Oddziału

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr. Agata Gluza

fotografia
fotografia
fotografia

Oddział spełnia kryteria pełnoprofilowego oddziału neurologii. Liczy 37 łóżek w salach 1,2 i 3 osobowych, w tym 16 łóżek udarowych oraz 4 łózka intensywnej opieki medycznej. Oddział dysponuje sprzętem ułatwiającym oraz poprawiającym jakość procesu pielęgnacyjnego, jak również własną salę rehabilitacyjną z wyposażeniem. Prowadzona jest diagnoza i postępowanie psychoterapeutyczne, terapia logopedyczna oraz szkolenia pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki schorzeń oraz zasad postępowania poszpitalnego.

Baza diagnostyczna-ogólnoszpitalna, ponadto:

Pracownia Elektroencefalografii z videorejestracją (EEG)
Pracownia Neurofizjologii – badania:
elektromiograficzne
neurograficzne
elektrostymulacyjna próba miasteniczna
potencjały wywołane wzrokowe, słuchowe i somatosensoryczne
diagnostyka zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej

Są one prowadzone przez lekarzy i techników posiadających wymagane certyfikaty. Korzystamy w razie potrzeby z konsultacji lekarzy innych specjalności.