Dyżurka lekarzy:

33 810 25 12

Posterunek pielęgniarek:

33 810 25 24

Lokalizacja:

Blok E, piętro II

Kierownik Oddziału: dr n. med.
Aleksandra Włodarczyk

Położna Oddziałowa:
mgr Bożena Urbańska

fotografia
fotografia

Oddział Noworodków Szpitala Wojewódzkiego to wyjątkowo bezpieczne miejsce dla noworodka i szczególnie przyjazne dla kobiet ceniących sobie możliwość stałego przebywania ze swoim dzieckiem.

Oddział pracuje całodobowo w systemie „rooming-in” co oznacza możliwość „kangurowania” po porodzie, karmienia na żądanie, uczestniczenia na każdym etapie w procesie diagnostycznym lub / i terapeutycznym dziecka. Młode mamy mają wsparcie międzynarodowego konsultanta laktacyjnego i położnych przeszkolonych w uczeniu technik przystawiania noworodka do piersi, co pomaga prawidłowo rozwijać i podtrzymywać laktację. Jeśli pacjentka jest szczególnie wyczerpana porodem lub rozwiązanie ciąży następuje w wyniku cięcia cesarskiego to oczywiście może ona liczyć na chwilę oddechu i w takiej sytuacji dziecko jest zaopiekowane przez wykwalifikowany personel medyczny.

Do oddziału przyjmowane są noworodki, których stan zdrowia pozwala na stałe przebywanie na sali z matką, co w praktyce oznacza ukończone przynajmniej 34 tygodnie ciąży i masę ciała nie niższą niż 1900- 2000 gramów. Jeśli pomimo spełnienia tych warunków progowych dziecko ma istotne kłopoty zdrowotne, przede wszystkim wymagające wsparcia oddechowego, to mogą one liczyć na natychmiastową pomoc w Oddziale Patologii Noworodka, który sąsiaduje z oddziałem roomingowym i oferuje opiekę na poziomie III stopnia referencyjności. Kiedy w trakcie pobytu w Oddziale Noworodków pojawią się nieprawidłowości wymagające poszerzonej diagnostyki lub/i leczenia zachowawczego dziecko nadal pozostaje ze swoją mamą aż do całkowitego wyleczenia. Wszystkie procedury terapeutyczne, w tym także fototerapia, realizowane są na sali w obecności matki.

Oddział Noworodków jest częścią Szpitala Wojewódzkiego co umożliwia całodobowo korzystanie z nowoczesnej bazy laboratoryjnej oraz diagnostyki radiologicznej z aparaturą najnowszej generacji. Opiekę lekarską sprawują lekarze specjaliści w zakresie neonatologii i pediatrii. Oddział współpracuje ze specjalistami okulistyki, kardiologii, chirurgii dziecięcej, neurologii oraz z fizjoterapeutą dziecięcym. Opiekę pielęgnacyjną sprawują położne specjalistki pielęgniarstwa neonatologicznego.

Wychodząc naprzeciw wzrastającym potrzebom planowany jest w najbliższej przyszłości remont oddziału, który poprawi komfort pobytu matek razem z dziećmi i w wyższym stopniu spełni oczekiwania pacjentek.

Decydując się na poród w tut. Szpitalu każda kobieta i jej nowo narodzone dziecko mogą liczyć na życzliwą i profesjonalną opiekę.