Szanowni Państwo

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych – mgr Magdaleną Waszak

·         w siedzibie Administratora danych osobowych

·         drogą listowną na adres siedziby Administratora danych osobowych

·          poprzez e-mail: iod@hospital.com.pl

·         pod nr telefonu (33) 810 22 37