Dyżurka lekarzy:

33 810 22 67

Posterunek pielęgniarek:

33 810 22 63

Lokalizacja:

Blok A, piętro I

Kierownik Oddziału:
lek. Krzysztof Pietrzak

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Ewa Kamecka

fotografia
fotografia
fotografia

Oddział prowadzi działalność diagnostyczną i leczniczą z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej.

Wykonujemy procedury operacyjne i wewnątrznaczyniowe w Centralnym Bloku Operacyjnym i Pracowni Angiografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Bezpośrednia opieka pooperacyjna prowadzona jest w 4-łóżkowej sali intensywnego leczenia pooperacyjnego. W 46-łóżkowym oddziale z salami 1, 2 i 3 osobowymi leczymy rocznie około 1700 chorych, wykonywanych jest około 1500 operacji.

W chorobach naczyń przeprowadzamy specjalistyczne operacje chirurgiczne tętnić i żył oraz zabiegi wewnątrznaczyniowe (endowaskularne), takie jak:

• bypassy aortalno-udowe,
• bypassy udowo-podkolanowe,
• operacje tętniaków aorty,
• operacje tętnic szyjnych i tętnic łuku aorty,
• operacje urazów naczyniowych,
• leczenie operacyjne i bezoperacyjne malformacji naczyniowych,
• nowoczesne leczenie niewydolności żylnej,
• wytwarzanie przetok do dializ,
• operacje zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej i nadpotliwości, w tym wideoskopowe.

W zakresie leczenia endowaskularnego wykonujemy:

• stentowanie naczyń obwodowych,
• stentowanie tętnic szyjnych,
• implantacja stentgraftów w tętniakach aorty,
• korekty endowaskularne chirurgicznych rekonstrukcji naczyń, w tym przetok do dializ,
• zakładanie filtrów do żyły głównej dolnej w profilaktyce zatorowości płucnej.

Oddział jest akredytowany do prowadzenia specjalizacji w zakresie:

• chirurgii ogólnej,
• chirurgii naczyniowej,
• stażów w zakresie chirurgii naczyniowej dla innych specjalności.

Pełnimy stały dyżur w zakresie chirurgii naczyniowej dla Bielska-Białej i powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, a także w koordynacji z pozostałymi oddziałami chirurgii z Bielska-Białej dyżur chirurgiczny. Prowadzimy wraz ze specjalistami z innych dziedzin medycyny kompleksowe leczenie urazów wielonarządowych i wielomiejscowych.