Dyżurka lekarzy:

33 810 21 80

Posterunek pielęgniarek:

33 810 21 83

Lokalizacja:

Blok A, piętro V

Ordynator:
lek med. Tomasz Michalski

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Danuta Kustra

fotografia
fotografia
fotografia

Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych posiada 30 łóżek, ma głównie profil gastroenterologiczny, ale leczeni są w nim również pacjenci ze schorzeniami internistycznymi.

W oddziale tym specjalizują się lekarze z zakresu chorób wewnętrznych, odbywając obowiązkowe staże z zakresu gastroenterologii, oddział posiada także akredytację do specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii.

Diagnostyka odbywa się w oparciu o nowoczesną pracownię endoskopii przewodu pokarmowego, o zakład diagnostyki obrazowej, a także zakład diagnostyki laboratoryjnej oraz w oparciu o ścisłą współpracę z innymi oddziałami i pracowniami tutejszego szpitala.

Istniejąca przy oddziale pracownia endoskopii jest dobrze wyposażona w nowoczesny sprzęt endoskopowy i spełnia stawiane takim pracowniom normy bezpieczeństwa i standardy.

W ramach świadczonych usług pracownia endoskopii wykonuje badania diagnostyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, polipektomię górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, endoskopowe tamowanie krwawień i usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego. Rocznie pracownia wykonuje około 2.5 tysięcy badań i zabiegów.

W ostatnim czasie zakres wykonywanych zabiegów endoskopowych został poszerzony o endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną (ERCP), protezowanie dróg żółciowych, a także protezowanie przełyku, czy endoskopowe leczenie achalazji.

Zabiegi w pracowni endoskopii wykonują lekarze z oddziału gastroenterologii, a także lekarze współpracujący z oddziałem, którzy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. Pracownia posiada również system rejestracji badań.

Oddział posiada duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z chorobą Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, od lat prowadzone jest w oddziale leczenie biologiczne tych pacjentów w oparciu o programy lekowe NFZ.