Dyżurka lekarzy:

33 810 25 26

Posterunek pielęgniarek:

33 810 25 14

Lokalizacja:

Blok A, piętro II

fotografia

lek. Wojciech Biernacki Kierownik Oddziału

lic. Barbara Sadlik Położna Oddziałowa

Kadrę lekarską oddziału stanowi 25 lekarzy, w tym 8 rezydentów. 3 lekarzy posiada stopień doktora nauk medycznych, 16 osób specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii, jeden lekarz ma specjalizację I stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii, jedna osoba z zespołu jest specjalistą w zakresie ginekologii onkologicznej.

Oddział Ginekologii
W oddziale znajdują się pokoje jednoosobowe, dwuosobowe raz trzyosobowe ze stałym monitoringiem i systemem przywoławczym. Oddział oferuje pełny zakres operacji ginekologicznych :
– operacje z zakresu ginekologii onkologicznej
– operacje z zakresu zaburzeń statyki narządu rodnego
– operacje metodą endoskopową (histeroskopia operacyjna, laparoskopia)
-operacje drogą pochwową
-zabiegi z zakresu ginekologii krótkoterminowej (abrazja frakcjonowana, histeroskopia diagnostyczna, kolposkopia, pobieranie wycinków z szyjki macicy, pochwy, sromu)
– diagnostykę i leczenie chorób narządu rodnego u kobiet

Oddział Patologii Ciąży
W oddziale znajdują się pokoje dwuosobowe oraz trzyosobowe z systemem przywoławczym.
Oddział Patologii Ciąży w ścisłej współpracy z Oddziałem Patologii Noworodka oferuje kompleksową opiekę na poziomie III stopnia referencyjności, obejmującą pełny zakres patologii ciąży.
W oparciu o Oddział Patologii Ciąży funkcjonuje Poradnia Patologii Ciąży, sprawująca opiekę nad pacjentkami z ciążą powikłaną po 22 tygodniu ciąży, które nie wymagają obserwacji, diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych.

Oddział Położniczy
W oddziale znajdują się pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe w systemie „rooming in” (matka z dzieckiem). Oddział oferuje:
– całodobową opiekę nad matką i dzieckiem
– rehabilitację poporodową
– promocję karmienia naturalnego
– poradnictwo laktacyjne

Wypis z oddziału dokonywany jest w drugiej dobie po porodzie siłami natury oraz w trzeciej lub czwartej po cięciu cesarskim.

Blok porodowy
Blok porodowy obejmuje 4 osobne stanowiska porodowe oraz salę cięć cesarskich, wyposażoną w nowoczesną aparaturę. Blok porodowy oferuje:
– ciągły monitoring kardiotokograficzny
– bezprzewodowe monitorowanie kardiotokograficzne serca płodu za pomocą telemetrii kardiotokograficznej
-relaksacje w wodzie podczas porodu
– porody w wodzie
-dowolna pozycję pacjentki podczas porodu
-porody rodzinne
– muzykoterapię
– porody fizjologiczne prowadzone zgodnie z obowiązującymi, nowymi standardami opieki okołoporodowej

fotografia
fotografia
fotografia