Dyżurka lekarzy:

33 810 22 70

Posterunek pielęgniarek:

33 810 22 72

Lokalizacja:

Blok A, piętro I

Kierownik Oddziału:
dr Piotr Wojnowski

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Małgorzata Musiał

fotografia
fotografia
fotografia

Oddział Hematologii

Oddział Hematologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu krwiotwórczego, w tym chemioterapią nowotworów krwi i układu limfatycznego. Diagnostyka wysokospecjalistyczna, w tym badania genetyczne, molekularne i z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, odbywa się we współpracy z klinicznym Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach.

Oddział posiada 20 łóżek w salach jedno- i dwuosobowych, w tym 2 separatki z węzłami sanitarnymi, a także 3 stanowiska do chemioterapii dziennej. Na Oddziale pracuje 8 lekarzy, w tym 4 hematologów – specjalistów chorób wewnętrznych, a także 14 pielęgniarek, w tym 4 specjalistki.

Na Oddziale realizowane są programy lekowe NFZ.

Poradnia Hematologiczna została otwarta w styczniu 2022 r.  W poradni realizowane są ambulatoryjne programy lekowe NFZ.

Oddział ma akredytację do szkolenia specjalizacyjnego z hematologii i do odbywania staży kierunkowych w tym zakresie.

Do schorzeń, w których leczeniu Oddział ma największe doświadczenie, należą: chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, przewlekła białaczka limfocytowa, zespoły mielodysplastyczne, nowotwory mieloproliferacyjne (czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna i mielofibroza), a także niedokrwistości i małopłytkowości na różnym tle.