Dyżurka lekarzy:

33 810 23 61

Posterunek pielęgniarek:

33 810 23 66

Lokalizacja:

Blok A, piętro VI

fotografia

Kierownik Oddziału
dr hab. n. med. Jerzy Słowiński

fotografia

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Wawrzuta

Oddział posiada 24 łóżka w salach 2 i 3 osobowych z głosowym systemem przywoławczym, w tym 4 osobowa sala intensywnego nadzoru z możliwością stałego monitorowania podstawowych parametrów życiowych i szybkości przepływu krwi w naczyniach mózgowych (TCD).

Oddział dysponuje wydzieloną salą operacyjną o podwyższonej aseptyce z nawiewem laminarnym. Sala wyposażona jest w najwyższej klasy mikroskop operacyjny, służący do zabiegów neurochirurgicznych. Koszt aparatury, którą szpital pozyskał dzięki dotacji Województwa Śląskiego wynosi 1 mln 40 tys złotych. Zaletami nowego urządzenia jest znakomita jakość obrazu, w znacznym stopniu automatyzowana obsługa, możliwość archiwizowania obrazów i filmowania przeprowadzanych operacji w wysokiej rozdzielczości. Mikroskop stosowany jest podczas skomplikowanych operacji neuroonkologicznych, czyli w przypadkach guza mózgu oraz rdzenia kręgowego, a także przy zabiegach naczyniowych, dotyczących m.in. zaopatrywania tętniaków i naczyniaków. Możliwość zastosowania specjalnych filtrów obrazu pozwala na lepsze obrazowanie tkanki nowotworowej i tym samym bardziej dokładne jej usunięcie. Specjalny endoskop, który jest podłączany do mikroskopu umożliwia ocenę wzrokową miejsc trudno dostępnych w polu operacyjnym.

Operacyjnie leczymy:
• nowotwory mózgu i rdzenia kręgowego, w tym objęcie pacjenta skoordynowaną opieką w ramach tzw. pakietu onkologicznego. ,
• urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa,
• schorzenia krążka międzykręgowego odcinka szyjnego z uwzględnieniem możliwości zakładania implantów międzykręgowych,
• schorzenia krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
• inne schorzenia zwyrodnieniowe kręgosłupa (zespół wąskiego kanału kręgowego, spondyloza)
• wady naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego (tętniaki, naczyniaki,
• neuralgia nerwu trójdzielnego, w tym z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki przezskórnej balonizacji zwoju Gassera
• ból głowy Hortona
• kręcz karku (operacja metodą Bertranda, neurektomia nerwu dodatkowego)
• wodogłowie normotensyjne diagnozowane testem infuzyjnym,
• leczenie rekonstrukcyjne nerwów obwodowych i zespołów tunelowych kończyn górnych.

Zespół lekarski Oddziału prowadzi Poradnię Neurochirurgiczną, udzielając konsultacji pacjentom przed i po leczeniu operacyjnym. Pacjenci konsultowani i leczeni w Poradni mogą korzystać z pełnego zakresu badań diagnostycznych, w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, EMG i badań laboratoryjnych.