Dyżurka lekarzy:

33 810 25 81

Posterunek pielęgniarek:

33 810 25 85

Lokalizacja:

Blok E, piętro II

dr n. med. Gabriela Gajer
Ordynator Oddziału

mgr Beata Januła
Pielęgniarka Oddziałowa

fotografia
fotografia
fotografia

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami internistycznymi a szczególnie cukrzycą wszystkich typów, zwłaszcza niewyrównaną metabolicznie i powikłaną .
W zakresie diabetologii  prowadzone są działania edukacyjne i profilaktyczne. Opiekę nad pacjentem sprawuje  wykwalifikowana kadra medyczna.

W Oddziale pracuje  12 lekarzy, 10 posiada specjalizację II st. w zakresie chorób wewnętrznych a 7 dodatkowo z diabetologii.

W oddziale zatrudnionych jest 26 pielęgniarek , w tym 8 specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, 8 edukatorów ds. diabetologii i  dietetyk kliniczny . Wszyscy oni tworzą wraz z lekarzami diabetologami Zespół Terapeutyczny , którzy sprawują kompleksową opiekę nad pacjentami z cukrzycą. W oparciu o szkolenia edukacyjne prowadzone w Oddziale przygotowują oni  pacjenta i jego rodzinę do samokontroli, samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych przekazując niezbędną wiedzę i umiejętności postępowania  z chorobą.

Oddział pracuje w oparciu o najnowsze standardy i procedury medyczne. Dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną, szerokim panelem badań diagnostycznych,  laboratoryjnych  i obrazowych.

Przy oddziale funkcjonuje również Poradnia Diabetologiczna dla dorosłych  i Gabinet Stopy Cukrzycowej.

Personel naszego oddziału stara się swoją pracą zapewnić pacjentom przyjazną atmosferę oraz fachową opiekę i leczenie. Dobro i satysfakcja pacjentów są naszym nadrzędnym celem.