ikona Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział posiada posiada 13 jednorodnie wyposażonych stanowisk leczenia intensywnego, salę zabiegową i centralę monitorowania.

ikona Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział ten znajduje się na IV piętrze Szpitala Wojewódzkiego. Jest oddziałem zabiegowym, powstał w 2001 roku.

ikona Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział prowadzi działalność diagnostyczną i leczniczą z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej.

ikona Oddział Wewnętrznych i Diabetologii
Oddział Wewnętrznych i Diabetologii

Jest to oddział internistyczny o profilu diabetologicznym. Przyjmowani są tu chorzy z ostrymi schorzeniami internistycznymi, a także pacjenci do diagnostyki.

ikona Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych
Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych

Oddział posiada 30 łóżek, ma głównie profil gastroenterologiczny, ale leczeni są w nim również pacjenci ze schorzeniami internistycznymi.

ikona Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Kadrę lekarską oddziału stanowi 25 lekarzy, w tym 8 rezydentów. 3 lekarzy posiada stopień doktora nauk medycznych, 16 osób specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii.

ikona Oddział Hematologii
Oddział Hematologii

W oddziale zatrudnionych jest 4 lekarzy hematologów w tym kierownik który jest też alergologiem. W oddziale pracuje 12 pielęgniarek, w tym 2 specjalistki pielęgniarstwa zachowawczego.

ikona Oddział Kardiologiczny ze stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego
Oddział Kardiologiczny ze stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego

W oddziale wykonuje się zabiegi implantacji stymulatorów serca i defibrylatorów – kardiowerterów różnych typów. Przeprowadzane są również zabiegi ablacji z wykorzystaniem m.in. systemu elektroanatomicznego 3D.

ikona Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Oddział w pełni zabezpiecza chorym kompleksową diagnostykę i leczenie, zarówno operacyjne jak i zachowawcze, w zakresie chorób nosa, zatok, gardła, krtani i uszu.

ikona Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Nefrologiczny

Poradnia nefrologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nerek, diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego, leczeniem zachowawczym pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

ikona Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym
Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym

Oddział spełnia kryteria pełnoprofilowego oddziału neurologii. Liczy 37 łóżek w salach 1,2 i 3 osobowych, w tym 16 łóżek udarowych oraz 4 łózka intensywnej opieki medycznej.

ikona Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Neurochirurgiczny

Oddział posiada 24 łóżka w salach 2 i 3 osobowych z głosowym systemem przywoławczym, w tym 4 osobowa sala intensywnego nadzoru z możliwością stałego monitorowania podstawowych parametrów życiowych i szybkości przepływu krwi w naczyniach mózgowych (TCD).

ikona Oddział Noworodkowy
Oddział Noworodkowy

Oddział funkcjonuje w strukturach Szpitala Wojewódzkiego od 1 października 2000r. Dzieci mają możliwość całodobowego przebywania razem z matkami w salach jedno- lub dwuosobowych, w razie dużego obłożenia uruchamia się salę czteroosobową.

ikona Oddział Patologii Noworodka
Oddział Patologii Noworodka

Oddział funkcjonuje od 1 stycznia 2001r., znajduje się w sąsiedztwie Oddziału Noworodkowego i Położniczego. Oddział przyjmuje noworodki wymagające leczenia oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.

ikona Oddział Okulistyczny
Oddział Okulistyczny

Na Oddział przyjmowani sa pacjenci do leczenia stacjonarnego, zachowawczego oraz wykonywane są tutaj zabiegi zaćmy, zeza, jaskry, odwarstwienia siatkówki.

ikona Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy

Oddział usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Intensywnej Terapii i Centralnego Bloku Operacyjnego. Posiadamy zadaszony podjazd dla karetek i innych pojazdów, tzw. ciepłą sień.

ikona Stacja Dializ
Stacja Dializ

Stacja Dializ dysponuje 20 stanowiskami do prowadzenia pozaustrojowego leczenia nerkozastępczego dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, oraz z ostrym uszkodzeniem nerek, jak również w przypadkach ostrych zatruć.

ikona Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

W tutejszym oddziale wykonuje się operacje urologiczne w pełnym zakresie - od najdrobniejszych po najbardziej skomplikowane. Działalność oddziału skupia się na leczeniu pacjentów obciążonych chorobami onkologicznymi.