fotografia

W związku ze zmniejszeniem ilości zakażeń koronawirusem
SARS-CoV-2 od 08.03.2022 roku wprowadzamy mniej rygorystyczne zasady odwiedzin.

Pacjenta może odwiedzać jednocześnie 1 osoba. Więcej osób w uzasadnionych przypadkach może odwiedzić osobę chorą lecz dopiero po uzyskaniu akceptacji Ordynatora/Kierownika oddziału.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami odwiedzin.

Obowiązujące zasady odwiedzin:

 1. Pacjenta może odwiedzać jednocześnie 1 osoba. Więcej osób w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu akceptacji Ordynatora/Kierownika oddziału.
 2. Czas odwiedzin :
   – w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 18.00
   – w dni świąteczne w godzinach od 14.00 do 18.00
  – odwiedziny w innych godzinach możliwe w uzasadnionych przypadkach
  po akceptacji Ordynatora/Kierownika oddziału
 3. Zwracamy się z prośbą do Osób Odwiedzających, aby:
  – przestrzegały zasad ustalonego reżimu sanitarnego 
  – nie odwiedzali swoich bliskich po kontakcie z osobą zakażoną
  – nie przychodzili do szpitala w przypadku podejrzenia rozwijającej się infekcji

  Obowiązują podstawowe zasady reżimu

  1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji
   (np. katar, kaszel, gorączka, ból gardła)
  2. Obowiązki osoby odwiedzającej
   1. Dezynfekcja rąk
   2. Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos podczas całego pobytu
   3. Ograniczenie do minimum artykułów dostarczanych choremu
  3. Ograniczenie czasu odwiedzin do 15 – 30 minut
fotografia

Dr Bożena Szkolny

Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Krzysztof Pliszek

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

   Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej