W dniu 15.04.2016 r. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zawarł umowę z konsorcjum firm: Energia Polska S.A i Caldoris Polska Sp. z o.o., której przedmiotem jest realizacja projektu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii „.

Wartość umowy: 6 440 687,62 PLN

Termin realizacji: do 31.08.2016 r.

 

W dniu 13.07.2016 r. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zawarł umowę z firmą IHOL Jan Kubisztal z Łodzi, której przedmiotem jest Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia polegającej na wymianie opraw z tradycyjnych świetlówkowych na oprawy typu LED w ramach pr. Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Woj. w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację, zastosowanie oświetlenia LED i odnawialnych źródeł energii.

Wartość umowy: 563 955,00 PLN

Termin realizacji: do 31.10.2016 r.