Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „Poprawa warunków pracy i ograniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy szansą na długotrwałe zatrudnienie.”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. „Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałanie 8.3.2.„Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs”

 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 233110,76 zł. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 1 048 144,14 zł,  dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 36 993,33 zł.

 

W ramach projektu zakupiony zostanie ergonomiczny  sprzęt w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia pracowników Szpitala.  Zostanie zakupiony sprzęt dla następujących grup zawodowych, objętych programem:

·         Pracownicy administracyjno – biurowi;
·         Lekarze;
·         Pielęgniarki i położne;
·         Salowe i sprzątaczki;
·         Pracownicy centralnej sterylizatorni;

      W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące ergonomii w pracy siedzącej, ergonomii pracy z wykorzystaniem nowych technologii sprzątania, przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Działania szkoleniowe ściśle korespondują ze zdiagnozowanymi obszarami odpowiedzialnymi za powstawanie chorób zawodowych.

 

W programie docelowo będzie brało udział 612 uczestników.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2018r, a zakończenie planuje się na marzec 2019 r.

 

      W dniu 05.12.2018 Dyrektor Szpitala Ryszard Batycki podpisał umowę o dofinansowanie projektu. 


Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zakończył realizację projektu pn. „Poprawa warunków pracy i graniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy szansą na długotrwałe zatrudnienie”.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Całkowita wartość projektu:              1 233 110,76 zł

Kwota dofinansowania z UE:            1 085 137,47 zł

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt ergonomiczny:

 • fotel ergonomiczny – 450 szt.,
 • podnóżek – 200 szt.,
 • monitor 24” – 450szt.,
 • monitor 27” – 11 szt.,
 • uchwyt na dokumenty – 300 szt.,
 • wózek transportowy duży z wyposażeniem – 41 szt.,
 • wózek serwisowy z metodą preparowania mopów wraz z zestawem – 12 szt.,
 • parownica z wyposażeniem – 31 szt.,
 • wózki do transportu bielizny brudnej – 36 szt.,
 • wózki do transportu bielizny czystej – 28 szt.,

Projektem objęto łącznie 681 pracowników Szpitala z następujących grup zawodowych:

 • pracownicy administracyjno-biurowi,
 • pielęgniarki i położne,
 • lekarze,
 • salowe i sprzątaczki,
 • pracownicy Centralnej Sterylizacji.

Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dotyczący ergonomii w pracy siedzącej, ergonomii pracy z wykorzystaniem nowych technologii sprzątania oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Działania szkoleniowe ściśle korespondowały ze zdiagnozowanymi obszarami odpowiedzialnymi za powstawanie chorób zawodowych.

Projekt realizowano w okresie: listopad 2018 – maj 2020.