Rejestracja:

33 810 20 26

Poradnia:

33 810 22 41

fotografia
fotografia
fotografia

W Poradni zatrudnionych jest 3 lekarzy alergologów, z których jeden jest internistą, drugi laryngologiem a trzeci pediatrą – pulmonologiem.

Personel pielęgniarski Poradni ukończył specjalistyczne szkolenie niezbędne do pracy w  Poradni.

Zapewniamy diagnostykę i leczenie:

– astmy oskrzelowej – związanej i nie związanej z alergią,
– alergicznego nieżytu nosa,
– pokrzywek, atopowego zapalenia skóry, wyprysku kontaktowego (egzemy),
– alergii na leki i na pokarmy.

Dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczenia są bezpłatne – wymagane jest jedynie skierowanie do poradni alergologicznej.

W ramach diagnostyki wykonujemy:

– testy skórne punktowe
– testy płatkowe,
– spirometrię,
– testy śródskórne z wybranymi lekami.

Lekarze poradni:

Maria Wydrych – Wilam
Piotr Wojnowski
Urszula Zątek – Stelmach

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

8:00

13:00

Wtorek

14:35

18:35

Środa

Czwartek

10:00

13:00

Piątek