Rejestracja:

33 810 20 32

Poradnia:

33 810 20 20

Rejestracja na badania

33 810 20 23

Pracownia gastroskopii

Odbiór wyników i rejestracja pacjentów w godzinach 13:45 – 14:30

fotografia
fotografia
fotografia

W Poradni Gastroenterologicznej przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, a ich diagnostyka opiera się m.in. o pracownię endoskopii i pozostałe zakłady diagnostyki szpitala.

Prowadzi diagnostykę chorób:

-górnego odcinka przewodu pokarmowego

-dolnego odcinka przewodu pokarmowego

-trzustki

-wątroby

Przy Poradni działa Pracownia Endoskopii, która wykonuje badania dla oddziałów szpitalnych, jak również w trybie ambulatoryjnym w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (także ze skierowaniami od lekarzy POZ).

Lekarze poradni:

Aleksandra Żurawik – Loranc
Tomasz Norymberczyk
Tomasz Michalski
Józef Kisiel
Stanisław Grzegorzek

 

Godziny przyjęć :

 

Poniedziałek

7:45

13:30

Wtorek

9:00

15:00

Środa

8:00

13:30

Czwartek

8:00

13:30

Piątek

7:45

13:30

Godziny przyjęć (program lekowy) :

Poniedziałek

8:00

13:00

Wtorek

8:00

13:00

Środa

8:00

13:00

Czwartek

8:00

13:00

Piątek

8:00

13:00