Rejestracja

33 810 20 33

Poradnia

Poradnia Hematologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego, w tym z uwzględnieniem hematoonkologii.

Do najczęściej diagnozowanych stanów należą te choroby, które przebiegają z odchyleniami w zakresie morfologii krwi, a także z powiększeniem węzłów chłonnych lub śledziony. Wśród leczonych chorób można wymienić przewlekłe białaczki, nowotwory mieloproliferacyjne, szpiczaka plazmocytowego i chłoniaki.

W Poradni znajduje się gabinet zabiegowy, gdzie przeprowadzane są biopsje szpiku, wlewy kroplowe substancji leczniczych, iniekcje i krwioupusty.

Leczenie przeprowadzane w Poradni obejmuje także chemioterapię ambulatoryjną (leki doustne).

Poradnia prowadzi też leczenie w ramach programów lekowych NFZ

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

7:3018:30

Wtorek

7:3014:30

Środa

7:3016:00

Czwartek

7:3017:30

Piątek

7:3014:30