Rejestracja:

33 810 20 36

Poradnia:

33 810 22 23

fotografia
fotografia
fotografia
Poradnia realizuje porady specjalistyczne dla mieszkańców Podbeskidzia, w tym w ramach kontraktu z NFZ przeprowadza kontrole i programowanie stymulatorów serca i defibrylatorów – kardiowerterów. Pacjenci Poradni mogą korzystać z pełnego profilu badań wykonywanych w Pracowni Prób Czynnościowych, laboratoryjnych i innych.

Lekarze poradni:

Antoni Kubica
Jerzy Skwarna
Michał Strączkowski
Gilowski Wojciech

 

Godziny przyjęć:

 

Poniedziałek

7:15

14:00

Wtorek

7:15

15:00

Środa

7:15

14:00

Czwartek

7:15

14:00

Piątek

7:15

14:00