Rejestracja:

33 810 20 33

Poradnia:

33 810 21 20

fotografia
fotografia
fotografia

Poradnia laryngologiczna zajmuje się pełną diagnostyką i leczeniem schorzeń górnych dróg oddechowych oraz narządu słuchu. Kwalifikuje pacjentów kierowanych do leczenia operacyjnego. Posiada Pracownię audiologiczną oraz Pracownię badań narządu równowagi i Pracownię endoskopii.
W ramach Poradni możliwe jest wykonanie pełnego zakresu badań:

– laboratoryjnych,
– bakteriologicznych,
– cytologicznych,
– histopatologicznych,
– diagnostyki obrazowej (USG, USG BAC, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny),
– endoskopia: nosa, nosogardła, gardła środkowego, dolnego i krtani,
– audiometria totalna,
– audiometria impedancyjna,
– badania drożności trąbek słuchowych,
– próby nadprogowe,
– słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR),
– videonystagmografia (VNG) z próbami położeniowymi i kalorycznymi.

Zajmujemy się również szybką diagnostyką onkologiczną w ramach programu DiLO. Poradnia zapewnia kompleksowe i wysokospecjalistyczne prowadzenie pacjentów operowanych w tut. Oddziale Laryngologii (kontrole, opatrunki, odbiór wyników histopatologicznych, badania kontrolne).
W ramach pracy Poradni oprócz konsultacji wykonywane są również zabiegi ambulatoryjne (m. In. punkcje i płukanie zatok przynosowych, mikrootoskopia uszu, kateteryzacja trąbek słuchowych Eustachiusza, tamponady, zaopatrywanie krwawień z nosa, repozycja kości nosa, usuwanie ciał obcych z nosa, gardła i uszu, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego, usuwanie szwów z rejonu głowy i szyi, opatrunki nosowe, uszne i skórne).

Lekarze poradni:

Anna Dziendziel
Zyta Kaźmierczak – Zagórska
Urszula Zątek – Stelmach
Anna Skórka Janik
Maciej Hajduga

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

7:30

14:30

Wtorek

9:30

17:00

Środa

7:15

14:30

Czwartek

7:15

11:00

Piątek

7:00

14:30