Rejestracja:

33 810 20 36

Poradnia:

33 810 21 28

fotografia
fotografia
fotografia
Poradnia świadczy pełnoprofilowe usługi neurologiczne. Poradnia posiada pełne zabezpieczenie diagnostyczne w miejscu funkcjonowania (Zakład Diagnostyki Obrazowej i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) oraz w pracowniach:
  1. Pracownia Elektroencefalografii z videorejestracją (EEG)
  2. Pracownia Neurofizjologii – badania:
    • elektromiograficzne,
    • neurograficzne,
    • potencjały wywołane wzrokowe, słuchowe i somatosensoryczne,
    • diagnostyka zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej.
Pracownie są prowadzone przez lekarzy i techników posiadających wymagane certyfikaty.

Lekarze poradni:

Bogdan Borucki
Katarzyna Kwaśna
Magdalena Paleczny
Radosław Janeczko

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

7:30

14:30

Wtorek

14:35

19:00

Środa

7:30

15:00

Czwartek

7:30

14:30

Piątek