Rejestracja:

33 810 20 28

Poradnia:

33 810 22 33 (33 810 22 42)

fotografia
fotografia
fotografia

Do poradni przyjmowani są pacjenci z planowanych zapisów oraz ze skierowaniem od okulisty (zapisanie do zabiegu, konsultacje, angiografia fluoresceinowa, USG, perymetria).

Poradnia laserowa przyjmuje pacjentów do zabiegów laserowych na siatkówce i przednim odcinku gałki ocznej (retinopatia cukrzycowa, choroby naczyń siatkówki, odwarstwienie siatkówki, zaćma wtórna, jaskra).

Lekarze poradni:

Hanna Laskowska
Anna Kosowska – Sobol
Anna Wojtera
Kamila Żyrek
Ryszard Klepacki
Grażyna Tyszkiewicz
Klaudia Luber
Ryszard Klepacki
Katarzyna Kalisz
Jolanta Łada – Konieczny
Agata Kulczyńska – Dutka

 

Godziny przyjęć:

 

Poniedziałek

7:30

14:00

Wtorek

10:00

18:00

Środa

7:30

14:00

Czwartek

7:30

14:00

Piątek

7:30

14:00