Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista ds. technicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

– wykształcenie wyższe techniczne
– znajomość obsługi komputera – pakiet office
– mile widziane doświadczenie

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– nadzór nad infrastrukturą techniczną Szpitala
– dozór nad wykonywanymi  naprawami i przeglądami urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej Szpitala
– diagnozowanie uszkodzenia urządzeń i instalacji technicznych
– udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w zakresie spraw Działu Technicznego
– prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie podległych spraw.

Warunki zatrudnienia na stanowisku: Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja – Specjalista ds. budowlanych”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko
diagnosta laboratoryjny w Pracowni Serologii
w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Wymagania:

–        uprawnienia do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego, specjalizację lub
w trakcie specjalizacji w zakresie laboratoryjnej  transfuzjologii  medycznej a także uprawnienia pracy w pracowni serologicznej przyznane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.

– czynne prawo wykonywania zawodu,

– znajomość procedur laboratoryjnych,

– doskonałe umiejętności analityczne,

– bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność.

Oferta powinna zawierać:

– CV i list motywacyjny,

– kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia,

– oświadczenie kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Wojewódzki
w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Oferujemy:

Rodzaj umowy oraz warunki pracy i płacy do uzgodnienia. 

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302

z dopiskiem:Rekrutacja – diagnosta laboratoryjny”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych
dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

fotografia
fotografia
fotografia