Załącznik do uchwały
nr V/12/4/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 września 2015 roku

STATUT
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
W BIELSKU – BIAŁEJ