fotografia

Pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się, mogą skorzystać
z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

Zgłoszenie chęci skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego można dokonać w następujący sposób:
·         poprzez sms pod nr telefonu 690 932 440
·         drogą mailową na adres: migowy@hospital.com.pl
·      listownie na adres siedziby Szpitala korzystając np. ze wzoru wniosku zamieszczonego poniżej
·         składając wniosek w kancelarii ogólnej Szpitala
Zgłoszenia należy dokonać  na 2-3 dni robocze przed planowaną wizytą w Szpitalu.

W sytuacjach wyjątkowych taki wniosek można zgłosić z 1-dniowym wyprzedzeniem a w przypadkach nagłych, o ile to będzie możliwe, pomoc tłumacza języka migowego zostanie udzielona natychmiast.

Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się. Zgłoszenie nie wniesione na wzorze uznaje się za zgłoszenie, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.

Tłumacz języka migowego kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.