fotografia
fotografia

W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:

1.    Dział Rentgenodiagnostyki Klasycznej i Cyfrowej.
2.    Dział Tomografii Komputerowej,
3.    Dział Rezonansu Magnetycznego,
4.    Dział Badań Naczyniowych,
5.    Dział Ultrasonografii,
6.    Dział Litotrypsji.

W naszym Zakładzie badania wykonywane i konsultowane są przez jedenastu lekarzy, w tym trzech z drugim stopniem specjalizacji.

Dział Rentgenodiagnostyki Klasycznej i Cyfrowej

Posiadamy trzy stanowiska do zdjęć kostnych, dwa stanowiska do zdjęć klatki piersiowej, jedno stanowisko do specjalnych zdjęć w przypadkach pourazowych, aparat RTG do grafii. Wykonujemy zdjęcia wszystkich elementów kostnych zarówno u dorosłych jak i dzieci od wieku zerowego, urografie,  HSG, ureteropielografie, cystografie, cystografie mikcyjne, fistulografie.

Dział Tomografii Komputerowej

Posiadamy aparat TK spiralny 16 – rzędowy Light Speed z 0,4 sekundowym czasem skaningu. Aparat wyposażony jest w strzykawkę automatyczną, w dwie stacje robocze dające możliwość wszechstronnego opracowania badań w tym rekonstrukcje naczyniowe, przestrzenne, badania naczyń wieńcowych z możliwością wykonywania automatycznej analizy naczyniowej, niezbędnej do kwalifikacji do procedur wewnątrz – naczyniowych. Wykonujemy tomografie komputerowe dowolnej części ciała, rekonstrukcje naczyniowe, skanowanie dynamiczne, rekonstrukcje 3 D. Pod kontrolą TK wykonujemy biopsje celowane cienkoigłowe zmian ogniskowych w płucach, opłucnej, śródpiersiu i narządach jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz układu kostno – stawowego. Wykonujemy również długotrwałą analgezję stawów międzykręgowych pod kontrolą TK.

Dział Rezonansu Magnetycznego

Posiadamy aparat 1,5 Teslowy Signa HDX.
Mamy możliwość wykonywania bdań MR dowolnej części ciała w sekwencjach echa spinowego T1, T2, Pd, Flair oraz z saturacją tłuszczu Stir. Wykonujemy sekwencje naczyniowe w zakresie tętniczym, żylnym i malformacyjnym. Wykonujemy również cholangiografie MR, także badanie dynamiczne po dożylnym podaniu śr. Kontrastowego. Aparat ten jest wyposażony w strzykawkę automatyczną.

Dział Badań Naczyniowych

Posiadamy aparat wyposażony w strzykawkę automatyczną Angiomat. Wykonujemy badania diagnostyczne całego układu naczyniowego z dojścia tętniczego oraz mamy możliwość wykonywania badań naczyniowych z podania dożylnego środka kontrastującego. Wykonujemy również takie zabiegi lecznicze, jak embolizacje oraz rekanalizacje naczyń metodą balonową oraz wszczepienie stentów i stentgraftów.

Dział Ultrasonografii

Wykonujemy USG narządów jamy brzusznej, miednicy mniejszej, w ginekologii i położnictwie, gruczołu krokowego, układu kostno – stawowego, narządów powierzchniowych oraz badania endorektalne. Posiadamy dwa aparaty USG z wersją badań dopplerowskich układu tętniczego i żylnego, wykonujemy badanie usg Doppler większości naczyń organizmu. Mamy możliwość wykonywania badań przezczaszkowych i przezciemiączkowych u dzieci i dorosłych. Pod kontrolą USG wykonujemy również biopsje narządów powierzchniowych, jamy brzusznej, miednicy mniejszej i układu kostno-stawowego.

Dział Litotrypsji

Przy udziale zespołu urologów Oddziału Urologii naszego szpitala wykonujemy zabiegi rozbijania kamieni nerkowych.