Wandzel

dr n. med. Piotr Wandzel
Kierownik Zakładu

lek. Jadwiga Czulak-Cyskowska
Zastępca Kierownika Zakładu

Zakład Patomorfologii  działa od 2004 roku. Zatrudnia 16 osób, w tym 5 lekarzy (czterech specjalistów patomorfologów) oraz 3 diagnostów laboratoryjnych. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia współczesnej diagnostyki patomorfologicznej: cztery mikrotomy, trzy procesory tkankowe, dwa aparaty do barwienia, zatapiarka parafinowa, kriostat, automatyczny aparat do immunohistochemii.

Wykonujemy obecnie  w Zakładzie rocznie około 7 tysięcy badań histopatologicznych,prawie 2 tysiące badań cytologicznych, 100 badań śródoperacyjnych oraz 100 badań autopsyjnych.

Jesteśmy w trakcie starań o uzyskanie licencji Polskiego Towarzystwa Patologów oraz akredytacji Centrum Monitorowania Jakości.

Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30


Sekretariat Zakładu:      tel/fax: 033 810 24 34

W skład Zakładu Patomorfologii wchodzą:
⦁    Część histopatologiczna – lokalizacja: część B głównego gmachu Szpitala, parter – dojście przez „-1” obok Rezonansu Magnetycznego
⦁    Pracownia histopatologiczna.
⦁    Pracownia cytologiczna.
⦁    Pracownia badań śródoperacyjnych
⦁    Pracownia barwień histochemicznych
⦁    Pracownia badań immunohistochemicznych.
⦁    Biopsje cienkoigłowe wykonywane są w gabinecie USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala – tel: 33 810 23 85 / 23 95
⦁    Prosektorium z Pracownią badań sekcyjnych – lokalizacja: budynek G za głównym gmachem Szpitala – tel: 33 810 20 17
Zakres badań:
– Badanie histopatologiczne wycinków i materiałów pooperacyjnych zgodnie z standardami opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Patologów
– Badania śródoperacyjne
– Barwienia histochemiczne (m.in.: AB+PAS, Giemsa, mucykarmin, Gomori, Pearl’s, Kongo-Red (Amyloid), srebrzenie). Badanie tkanek wymagających wstępnego odwapnienia
– Badania immunohistochemiczne z użyciem przeciwciał firmy Ventana – ponad 80 przeciwciał monoklonalnych
– Wykonanie i ocena biopsji cienkoigłowej narządów (BAC) pod kontrolą USG
– Cytologia złuszczeniowa: w tym cytologia ginekologiczna, drzewa oskrzelowego, jamy nosa, płynów z jam ciała, moczu
– Do pozyskiwania materiału z płynów do badań immunohistochemicznych stosujemy metodę cell-block
– Sekcja naukowo – lekarska z badaniem histopatologicznym pobranych wycinków i napisaniem protokołu sekcyjnego
– Ocena preparatów dostarczonych do konsultacji
– W przypadku materiałów przekraczających możliwości diagnostyczne zespołu, po odpowiednim zabezpieczeniu, są one przesyłane do ośrodków referencyjnych celem konsultacji i/lub wykonania badań dodatkowych.
Uwagi:
– Wycinki do badań histopatologicznych należy dostarczać w oznakowanych pojemnikach z odpowiednio wypełnionym skierowaniem, utrwalone w 10% formalinie zbuforowanej, w objętości 10-krotnie większej niż objętość materiału.
– Biopsje cienkoigłowe wykonywane są w środy i czwartki o godzinie 12:00.
– Termin badania śródoperacyjnego każdorazowo ustalać z lekarzem Zakładu, przynajmniej jeden dzień wcześniej
– Wstępny wynik sekcji przekazywany jest tuż po lub w trakcie badania – lekarzowi klinicyście uczestniczącemu w sekcji. Ostateczny protokół sekcji jest wydawany po wykonaniu badań histopatologicznych wycinków – w ciągu tygodnia od badania.
– Sposób przygotowania i zabezpieczenia materiałów cytologicznych – do pobrania w Zakładzie.

Załączniki