Zakład Patomorfologii  jest stosunkowo nowym i dobrze wyposażonym Zakładem. Został zorganizowany, najpierw jako Pracownia Cytodiagnostyki w 2000 roku, a od lipca 2004 działa jako pełnoprofilowy Zakład Patomorfologii.

Wykonujemy ok. 20 tysięcy badań histopatologicznych i ok. 10 tysięcy badań cytologicznych rocznie.

Posiadamy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów.

Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30

Sekretariat Zakładu:      tel/fax: 033 810 24 34

 

fotografia
fotografia
fotografia

W skład Zakładu Patomorfologii wchodzą:

  • Część histopatologiczna – lokalizacja: część B głównego gmachu Szpitala, parter – dojście przez „-1” obok Rezonansu Magnetycznego
  1. Pracownia histopatologiczna – tel: 33 810 24 34, 33 810 24 28
  2. Pracownia cytologiczna – tel: 33 810 24 38
  3. Pracownia badań śródoperacyjnych
  4. Pracownia barwień histochemicznych
  5. Pracownia badań immunohistochemicznych – 33 810 24 37
  6. Biopsje ciekoigłowe wykonywane są w gabinecie USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala
  • Prosektorium z Pracownią badań sekcyjnych – lokalizacja: budynek G za głównym gmachem Szpitala – tel: 33 810 20 17

Zakres badań:

– Badanie histopatologiczne wycinków i materiałów pooperacyjnych zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Patologów i ze standardami WHO
– Badania śródoperacyjne
– Barwienia histochemiczne (m.in.: AB+PAS, Papanicolau , Giemsa, mucykarmin, Sudan III, Sirius Red, srebrzenie). Badanie tkanek wymagających wstępnego
odwapnienia
– Badania immunohistochemiczne z użyciem przeciwciał firmy DAKO
– Wykonanie i ocena biopsji cienkoigłowej narządów (BAC) , również – pod kontrolą USG, i zmian głęboko położonych – pod kontrolą Tomografii Komputerowej
– Cytologia złuszczeniowa: w tym cytologia ginekologiczna, drzewa oskrzelowego, jamy nosa, płynów z jam ciała
– Zakład wykonuje cytologię ginekologiczną
– Do pozyskiwania materiału z płynów ubogokomórkowych stosujemy unikalną metodę miliporową
– Sekcja naukowo – lekarska z badaniem histopatologicznym pobranych wycinków i napisaniem Protokołu sekcyjnego
– Ocena preparatów dostarczonych do konsultacji
– W przypadku materiałów przekraczających możliwości diagnostyczne zespołu, po odpowiednim zabezpieczeniu, są one przesyłane do ośrodków referencyjnych
celem konsultacji i/lub wykonania badań dodatkowych.

Uwagi:

– Wycinki do badań histopatologicznych należy dostarczać w oznakowanych pojemnikach z odpowiednio wypełnionym skierowaniem, utrwalone w 10% formalinie
   zbuforowanej, w objętości 10-krotnie większej niż objętość materiału.
– Biopsje cienkoigłowe wykonywane są w środy o godzinie 12:00. Inne terminy należy ustalać telefonicznie z lekarzem Zakładu
– Termin badania śródoperacyjnego każdorazowo ustalać z lekarzem Zakładu, przynajmniej jeden dzień wcześniej
– Wstępny wynik sekcji przekazywany jest tuż po lub w trakcie badania – lekarzowi klinicyście uczestniczącemu w sekcji. Ostateczny Protokół sekcji jest wydawany po
   wykonaniu badań histopatologicznych wycinków – po miesiącu od badania.
– Sposób przygotowania i zabezpieczenia materiałów cytologicznych – do pobrania w Zakładzie.
  W prosektorium wykonywane są sekcje prokuratorskie

W załączniku:
Procedura pobierania, utrwalania, transportu i przekazywania materiału tkankowego do badań histopatologicznych
Skierowanie na badanie histopatologiczne

Pobieranie_zabezpieczanie_transport_do_bad_histop.pdf

Dostęp do URL (SKIEROWANIE NA BADANIE HISTOPATOLOGICZNE_.pdf)SKIEROWANIE NA BADANIE HISTOPATOLOGICZNE_.pdf