Rejestracja:

33 810 20 30

Sekretariat:

33 810 24 48

Lokalizacja:

Blok B, piętro (-1)

fotografia

Kierownik Zakładu
mgr Marek Cetnar

fotografia

Z-ca Kierownika Zakładu
mgr Iwona Mandrak

W skład Zakładu Rehabilitacji wchodzą:
– Poradnia rehabilitacyjna
– Pracownia Fizjoterapii (kinezyterapii i fizykoterapii                                                                      
– Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
– Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (w tym onkologicznej)  

W Poradni Rehabilitacyjnej realizowane są świadczenia w zakresie porady rehabilitacyjnej.
Poradnia Fizjoterapii realizuje skierowania na zabiegi zalecane przez lekarzy.
Plan postępowania fizjoterapeutycznego ustalany jest w trakcie wizyty fizjoterapeutycznej.

Usprawnienie pacjentów realizowane jest poprzez zabiegi fizykalne oraz ćwiczenia z zakresu:
– kinezyterapii(leczenie ruchem)
– elektroterapii
– hydroterapii
– ciepłolecznictwa
– światłolecznictwa
– masażu leczniczego
– basenu z elementami masażu podwodnego

Usprawnienie pacjentów w ramach Dziennych Oddziałów Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Kardiologicznej prowadzone jest w formie gimnastyki indywidualnej i grupowej na salach ćwiczeń i w basenie oraz zabiegów fizykalnych i masażu w pracowni fizykoterapii.

fotografia
fotografia
fotografia